K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Mortensens Mad
Bondestuen
Birks Bikeshop

Vaccination mod Corona-virus af +65-årige borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp

 

Nu kan borgere, der er 65 år eller derover, og som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i Brønderslev Kommune, begynde at booke tider til Corona-vaccination

I Brønderslev Kommune er alle de borgere, der bor på plejehjem, og som har ønsket vaccination, nu vaccinerede mod Corona-virus.

Region Nordjylland har åbnet for tilbud om vaccination for borgere, der er 65 år eller derover, og som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Dette svarer til ca. 500 borgere i Brønderslev Kommune.

Sundhedsstyrelsen sender informationsbrev via elektronisk post. Borgere, der er undtaget elektronisk post, vil modtage et almindeligt brev.

Du kan kun booke tid til vaccination, hvis du har fået besked fra Sundhedsstyrelsen.

Som udgangspunkt skal du selv transportere dig, evt. ved hjælp af dine pårørende, til et af regionens vaccinationscentre. Kan du ikke det, kan du får hjælp hvis:

  • Du har fået tilbud om vaccination mod Corona-virus tilsendt som elektronisk post eller som brev
  • Du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og derfor ikke kan klare transporten selv.

Hvis du har behov for hjælp til transport, skal du kontakte Brønderslev Kommunes myndighedsafdeling på tlf. 9945 4420 på hverdage mellem kl. 8-9 og kl. 10-14.
Har du spørgsmål af generel karakter, kan du henvende dig til Borgerservice på tlf. 9945 4545 mandag til onsdag kl. 8-15, torsdag til kl. 17 og fredag til kl. 14.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere her:

Har du spørgsmål til vaccinationsprogrammet mod Corona-virus, kan du også henvende dig til den myndighedsfælles Corona hotline på tlf. 7020 0233.

Bosætning Jammerbugt
GF Forsikring
Hvilshøj Auto
Baggesen