Staudemarken
Mortensens Mad
Bondestuen
PrinterEksperten

Julehjælp 2019: 

Dansk Folkehjælp overvældet af de mange ansøgninger om Julehjælp.
I Brønderslev har 87 familier søgt om julehjælp i 2019.

Dansk Folkehjælp er Danmarks største uddeler af Julehjælp til fattige børnefamilier. Gennem flere år har behovet for hjælp til netop denne særlige højtid været stærkt stigende, og da deadline for at søge Julehjælp udløb fredag den 30. november 2019, havde Dansk Folkehjælp modtaget hele 87 ansøgninger fra fattige familier i Brønderslev. På landsplan har i alt 14.673 familier søgt om Julehjælp. Det er tal, der fastslår, at fattigdommen i Danmark stadig lever i bedste velgående.

For at opfylde ansøgernes ønske om at give deres børn en jul med julemad og gaver, skal Dansk Folkehjælp indsamle mindst 130.000 kr. ind for at kunne hjælpe alle, som har søgt i Brønderslev alene. Det kræver en ekstraordinær indsats og derfor beder organisationen nu om hjælp.

Øget børnefattigdom 

Med en stigning på 21.000 børn siden 2015, lever 64.500 børn i dag under fattigdomsgrænsen i Danmark. Desværre er godt 20.000 af disse børn er under fem år. Dansk Folkehjælp har de seneste 13 år hjulpet familier, hvor økonomien ikke rækker til en ordentlig jul for deres børn.

Generalsekretær Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp fortæller:
Julen er hjerternes fest – men julen er også en forbrugsfest, og derfor er december en tid, hvor økonomiske forskelle i Danmark bliver meget tydelige. Skel, der går mest udover børnene. Derfor håber jeg, at vi kan samle så mange donationer ind til Julehjælp, at færrest muligt må gå forgæves. Vi har behov for hver en krone i år.” 

Hvem kan søge om julehjælp?
Familier der modtager julehjælp skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Med henblik på at sikre, at kriterierne opfyldes, godkendes samtlige ansøgninger af bopælskommunen i bestræbelserne på, at de familier, der trænger mest, får hjælp.

 

Fakta om årets ansøgere

Dansk Folkehjælp har igen i år stillet ansøgerne en række spørgsmål om deres dagligdag og økonomiske situation.

 • 91,7 % af ansøgerne er kvinder
 • 91,9 % oplever, at deres barn/børn har flere mangler i hverdagen på grund af en reduceret indkomst
 • 97,7 % oplever, at det er sværere at klare hverdagen på grund af en reduceret indkomst

Se mere her: https://ansogning.folkehjaelp.dk/statistik/

 

Fakta om julehjælpen
Dansk Folkehjælps Julehjælp har en samlet værdi af kr. 1.500 pr. familie og består af:

 • Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.
 • 1 x gavekort til GoGift til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr.

Julehjælp uddeles af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger og frivillige.

 

Sådan kan du støtte julehjælpen

 • Støt online www.folkehjaelp.dk
 • SMS JULEGAVEtil 1999 og støt med 150 kr. Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk.
 • Mobilepay 13 221
 • Indsæt på kontoreg.nr. 5301 konto 0 333 666.
  Mærk din indbetaling JULEGAVE

Indsamling til Julehjælp løber frem til den 20. december 2019, og alle indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælp.

AKKC
Guldsmed Hansen
Hvilshøj Auto
Baggesen