Bestyrelsesnetværk Brønderslev

TID
tirsdag 22. oktober 2019
kl. 15:00 – 21:00

STED
Brønderslev Golfklub,
Golfvejen 83, 9700 Brønderslev

SPØRGSMÅL?
Henrik Thingholm Kristoffersen
Henrik.T.Kristoffersen@99454545.dk

Hvad skal jeg med en bestyrelse? Det er min virksomhed = jeg bestemmer!

Ovenstående er virkelighed i mange virksomheder – og vi ved du ikke har startet din virksomhed for at få en ny chefgruppe (og selv betale for dem). 

Mange bestyrelser oprettes kun af pligt og det er egentlig synd.
Det starter med 40.000 i indskud til et Aps (125.000 tidligere). For at få den sidste del på plads skulle man så lige finde en bestyrelse.
Der tænkermange:
Det er min virksomhed, det er mine penge.
Hvorfor f#*! skulle jeg så betale andre for at bestemme over mig?
Jeg sætter min kone og revisor ind i bestyrelsen (Hun bestemmer alligevel og han gør som jeg siger)

Tanken er rigtig, det er din virksomhed og du bestemmer. Det er bare stadig synd, for der er god, billig og relevant viden at hente for dig.

Men hey: Din virksomhed – du bestemmer.

Bestyrelsen er din ven

Bestyrelsen er stedet du kan få nye ideer, vende tanker og planer.
Det er dit sikre rum til at få planerne lagt og få nye.
Det er her du kan få faglig indsigt i nye områder og finde nye kvalifikationer.
Fra offentlige udbud over online markedsføring til organisering i din virksomhed. Her er bestyrelsen din vej til nye løsninger (og oftest en væsentlig billigere vej end køb af konsulenter).

Det kræver selvfølgelig at du tænker igennem, hvad har du brug for og hvilke typer personer ville hjælpe dig.
For at finde vejen og folkene har vi samlet erfaring, viden og netværk. Så du kan finde fordelene ved en bestyrelse der arbejder aktiv for dig.

 

Virksomheder med professionelle bestyrelser klarer sig bedst. De er mere udviklingsorienterede og præsterer bedre bundlinjer.

Første skridt i en proces frem mod etablering af en professionel bestyrelse er en beslutning om at skaffe indsigt i hvordan bestyrelsesarbejdet foregår og hvordan bestyrelsen bidrager til optimal sparring med daglig ledelse omkring de langsigtede mål og dialog om konkrete udfordringer.

Der er mange muligheder for at skaffe sig den indsigt. Omfattende bestyrelsesuddannelser og kurser tilbydes af mange, men vi har erfaring for at kan være svært for mange virksomhedsledere/ejere at tage det skridt.

Derfor har vi tilrettelagt et forløb, målrettet virksomhedsejere og -ledere i Brønderslev Kommune, som har truffet beslutning om at få indsigt i bestyrelsesarbejdet og samtidigt opnå praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde inden at de tomme pladser ved bordet i bestyrelseslokalet besættes.

Konceptet:

Bestyrelsesnetværk Brønderslev bliver gennemført som et dynamisk samspil mellem oplæg, arbejde i mindre grupper og erfaringsudveksling mellem deltagerne – såvel på de fastlagte datoer for 5 fællesmøder, som på ”2:1 Bestyrelsesnetværk Brønderslev i praksis”, som er en del af konceptet.

På fællesmøderne får deltagerne viden og værktøjer om de emner som skal drøftes i bestyrelseslokalet. Det drejer sig bl.a. om;

• Bestyrelsens opgaver og ansvar i henhold til lovgivning.
• Funktions- og rollefordeling mellem bestyrelse og ledelse/ejer og specielt fokus hvis flere ejere.
• Samarbejdet i bestyrelsen.

• Strategi og forretningsudvikling og inspiration til valg af modeller og værktøjer.
• Bestyrelsens rolle i virksomhedens strategiske udvikling.
• Bestyrelsens årshjul

• Regnskabsmæssige opmærksomheds punkter set fra bestyrelsen
• Løbende rapportering. Kun det vigtige – men hvad er vigtigt?
• Risikostyring

• Etablering og udvikling af bestyrelsen eller advisory board
• Vigtige bestyrelseskompetencer i den aktuelle udviklingsfase og 2 år frem.
• Sammensætningen af bestyrelsen
• Rekruttering – hvor og hvordan?
• Honorering af bestyrelsesarbejdet

• Formandens opgaver
• Udskiftninger i bestyrelsen
• Udvidelse af bestyrelsen
• Bestyrelsesaftalen

På ”2:1 bestyrelsesmøder” imellem de fastlagte fællesmøder, øves der bestyrelsesarbejde i praksis. 2 deltagere fra holdet agerer eksterne bestyrelsesmedlemmer hos en af de deltagende virksomheder.
Tildeling af ”bestyrelse” sker på baggrund af personlig profil – og ikke på baggrund af viden om branche mm – tværtimod er målet at det er en ”bestyrelse” fra andre brancher. Fortrolighed er en generel forudsætning for Netværket, så viden om deltagerne ikke kommer udenfor netværket.
Udgangspunktet er at Henrik Thingholm Kristoffersen, Brønderslev Erhverv deltager i alle ”2:1 bestyrelsesmøder” som facilitator og påtager sig rollen som bestyrelsesformand med hensyn til dagsorden og styring af møderne mm.

Pris

Prisen pr. deltager er 3.700 kr. ex moms inkl. kursusmappe og forplejning på alle fællesmøder. Der kan deltage 2 personer fra samme virksomhed. Prisen for deltager nr. 2 er ligeledes 3.700 kr.ex moms. Prisen er baseret på minimum 15 deltagere, der også er en forudsætning for gennemførelse.
Den lave pris, der svarer til ca. 15% af markedsprisen, er muliggjort som følge af stor hjælp fra Act2Learn, BDO, Norden Advokater, Brønderslev Golf, SparNord m.fl.

Tidspunkter

Fællesmøde 1: 22.oktober 2019 kl. 15.00 – 21.00

Fællesmøde 2: 11. november 2019 kl. 8.30 – 13.00

Fællesmøde 3: Medio januar 2020 kl. 8.30 – 13.00

Fællesmøde 4: Primo marts 2020 kl. 8.30 – 13.00

Fællesmøde 5: Primo april 2020 kl. 8.30 – 13.00

Hent PDF her for yderligere beskrivelse af forløbet.

Vi har plads til 18 deltagere og hurtigt tilmelding anbefales.

Se mere her

Kilde: Brønderslev Erhverv

Hotel Phønix
Jysk tagrende rens
Baggesen