K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Vejgaard sten og krystaller
PrinterEksperten

 

Artikelfoto: Den første lokalplan med kun en indkørsel, i den nye godkendte lokalplan er der nu to stk indkørsler til området, det vurderes for farligt for cyklister af lokale beboere. Illustration: Brønderslev Kommune.

Når byggeriet starter på det meget omtalte McDonalds område på Ø. Brønderslev vej, på den nordlige side fra Aalborgvej og op til første afkørsel på Hirtshalsmotorvejen, så skal der selvfølgelig anlægges indkørsler til området. I den første lokalplan blev der indtegnet en enkelt indkørsel ca. 50 m fra den vestlige rundkørsel til motorvej E-39.

Så kom Burger King også med i spillet og købte gården ved rundkørslen på Ø. Brønderslev vej og der blev så lavet en ny lokalplan, denne gang med 2 indkørsler til området og kun med godt 50 meters mellemrum. Det betyder at der nu bliver to styk højresvingsbaner ind til området, hvor bilisterne skal krydse ind over cykelstien. Bilisterne fra erhvervs området skal selvfølgelig samme vej ud igen.

Dette lød meget farligt i en daglig brugers optik, da der blandt dem der færdes hver dag på cykelstien, er skolebørn fra Ø. Brønderslev området, som skal denne vej i skole til overbygningen i Brønderslev efter 6. klasse, der findes ingen skolebus ordning på denne strækning. Denne borger samlede en gruppe fra Ø. Brønderslev (ØB) for at få et møde i stand med Miljø & Teknikformand, Karsten Frederiksen, hvor man kunne drøfte en alternativ rute for cykelstien. Gruppen bestod af Ejendomsmægler Peter Stecher, Jesper Albrechtsen Formand i Borgerforeningen, Søren Kromann Mandrup der er Ingeniør og planlægger i Hjørring Kommune samt Henrik Dahl Nielsen, der først så et muligt problem med cykelstien.

Det skal nævnes, at den godkendte lokalplan fra området, selvfølgelig er 100% efter forskrifterne og ruteføringen af cykelstien godkendt af Politiet. Men det, som gruppen ville fremlægge for Karsten Frederiksen, var at man jo heller ikke havde andre forslag til placering af cykelsti og derfor ingen alternativer.

ØB – Gruppen vil gerne have cykelstien fjernet fra Ø. Brønderslevvej efter den vestlige rundkørsel og ud til hovedvejen og lagt en ny sti bag om Burger King bygningen ved deres reklamepylon og op af det læbælte der kommer til at ind-kranse området, sådan at skolebørn og øvrige brugere IKKE skal krydse de to styk indkørsler til området, hvor en hel del små og store biler kommer fra øst og skal lave højresving ind til området og krydse cykelstien for at komme ind og ud igen.

Miljø & Teknik Formand Karsten Frederiksen hørte velvilligt på gruppe og tog deres forslag med sig hjem og ville fremlægge det til næste møde i udvalget, men mente selv at det ville blive en fordyrende løsning i forhold til det man allerede havde vedtaget.

Søren Kromann Mandrup, der arbejder som vejplanlægger i Hjørring Kommune, pointerede at det der var allermest vigtigt i dette område med svingbanerne, hvis man gennemførte den vedtagne lokalplan, var at det var godt oplyst. Vejstykket er dog kun oplyst med lamper i den sydlige side af veje og ikke i den nordlige hvor svingbanerne skal krydse cykelstien.

ØB – gruppen venter spændt på om Karsten Frederiksen, har kunne overbevise Færdselssikkerhedsrådet om nødvendigheden af ny vejføring af den vestgående cykelsti, selvom det vil fordyre projektet med omkring 4-500.000kr ifølge Karsten Frederiksen, ØB-gruppen mener at børnenes sikkerhed dog må komme først.

 

Springeren
Bilhuset Biersted A/S