Bøgsted A/S
K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
PrinterEksperten
Bjælkehytten

Flere ældre og færre yngre gøre at Brønderslev Kommune mangler SOSU’er.

 

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige, vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommunen er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok unge under 25 år, som søger ind på SOSU-området. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune har i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde, der efterspørger arbejdskraft.

De iværksatte initiativer er:

  • Opkvalificering af jobparate ledige
  • Voksenlærlinge og voksenelever
  • Jobmesse & branchemøde
  • Integrationsprojekt
  • Ungeområdet

Opkvalificering af jobparate ledige

Et af initiativerne i samarbejdet er opkvalificering af jobparate ledige. Opkvalificeringen består typisk af kortere kurser, hvor kursisterne efterfølgende vil kunne afløse og aflaste den faglærte arbejdskraft. 10 kursister fra Brønderslev Kommune har deltaget i et opkvalificeringsforløb i foråret 2019. Resultatet er, at 7 kursister efterfølgende har fået vikartimer, 2 kursister kom i praktik på et ældrecenter og 1 kursist faldt fra undervejs i forløbet. 5 af kursisterne ønskede efterfølgende at opstarte på en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Voksenlærlinge og voksenelever

Foruden kortere opkvalificeringsforløb af jobparate ledige anvender ældreområdet og Jobcentret også øvrige opkvalificeringsmuligheder i form af voksenlærlingeordningen. Ældreområdet har i samarbejde med Jobcentret etableret et pilotprojekt, hvor der er ansat 6 social- og sundhedsmedhjælpere og 7 social- og sundhedsassistenter som voksenlærlinge. Derudover har ældreområdet i et pilotprojekt også ansat 2 voksenelever fra uddannelsens start, hvor der betales løn under uddannelsen. Dette har en minimal merudgift for kommunen. Der vil fortsat være fokus på rekruttering af unge på et ordinært elevforløb, og voksenlærlingeordningen og ansættelse af voksenelever skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

Jobmesse og branchemøde

Den 19. marts 2019 holdt Job- og UngeCentret Jobmesse i Brønderslev Hallen, hvor virksomheder og ledige kunne møde hinanden. Brønderslev Kommunes ældreområde var repræsenteret ved en stand. Den 10. april 2019 holdt Jobcentret og ældreområdet i samarbejde et branchemøde for ledige borgere. På branchemødet var der forskellige oplægsholdere, der præsenterede de gode jobmuligheder indenfor henholdsvis hjemmeplejen og arbejdet på plejecentre. Derudover blev de ledige borgere informeret omkring uddannelsesmulighederne indenfor området.

Integrationsprojekt

Til efteråret forventes et tværkommunalt opkvalificeringsforløb arrangeret med formålet at opkvalificere flygtninge til et job indenfor ældreområdet. Jobcentret og ældreområdet har her overvejelser om, at 2-4 integrationsborgere deltager i kurset og efterfølgende rekrutteres ind i Brønderslev Kommunes ældreområde via virksomhedspraktik

Ungeområdet

Til august bliver det muligt at målgruppevurdere unge til den nye FGU (forberedende grunduddannelse), der er opkvalificerende og forberedende forløb og skal gøre flere unge klar til enten ordinær uddannelse eller arbejde. Her er en af ”brancherammerne” omsorg og sundhed, der vil blive udbudt på institutionen i Brønderslev Kommune. UngeCentret er ved at målgruppevurdere et større antal unge til FGU. FGU’en kan supplere den fremtidige arbejdskraft eller forberede flere unge til en social- og sundhedsuddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget godkender, at samarbejdet fortsætter.

Kilde: Brønderslev Kommune

Brovst Malerfirma
Guld & Rod
Pj Industries
Guldsmed Hansen