Rendezvous
DN Isolering
Hjørring Hørecenter

Resultaterne skaber vi sammen

Brønderslev vil hjælpe borgerne til et sundere liv, såvel fysisk som mentalt.

 

Brønderslev Kommune Byråd godkendte i januar 2019 en ny Fritids- og Idrætspolitik. Kommunen har nemlig en ambition om, at flest mulige borgere skal være i bevægelse, både mentalt som fysisk, samt at det lokale fritids- og idrætsliv fortsat er i udvikling og skaber gode tilbud om bevægelse til alle borgere.

 

Den nye Fritids- og Idrætspolitik blev til ved en inddragende proces, hvor borgere, politikere, samvirker, foreninger og institutioner var med til at præge temaerne i politikken. Nu skal der udarbejdes én konkret handleplan, der skal vise retningen for det kommende arbejde med at skabe mere aktivitet og sikre, at flere er i bevægelse i Brønderslev Kommune.

 

Denne handleplan skabes via et årligt temamøde for alle interesserede. I år holdes det for første gang d. 21 maj, hvor interesserede kan kom og være med til at præge retningen for arbejdet med handleplanen. Efter temamødet vil handleplanen udarbejdes i løbet af efteråret og er gældende for et kalenderår. Handleplanen kommer til at indeholde konkrete indsatser og tiltag for det kommende år.

 

Der er lagt op til en spændende aften, hvor dialog og fælles rammesætning vil være i højsædet. Som ekstra bonus, vil underskrivelse af den nye Visionsaftale mellem Brønderslev Kommune, DIF og DGI finde sted. Her deltager: Mikael Klitgaard, Borgmester i Brønderslev Kommune, Palle Fogh, Bestyrelsesformand i DGI Nordjylland, Birgitte Nielsen, Direktør i DGI Nordjylland, Nels Petersen, næstformand for DGI, Niels Nygaard, formand for DIF og Per Nedergaard, Leder af Kommunal Enhed DIF/DGI.

 

Du er meget velkommen til at deltage i temamødet inkl. aftensmad tirsdag d. 21 maj kl. 17:00 – 20:30 i Hjallerup Kulturhus. Tilmeldingen, senest d. 15 maj, sker til: sofie.s.birk@99454545.dk

Kilde: Fritid og Kultur – Brønderslev Kommune

Rendezvous
DN Isolering
Hjørring Hørecenter