20 C
Brønderslev
19. september 2020 15:09

Godt nyt: Lempelser på botilbud gør det muligt med besøg

Social- og Indenrigsministeriet har onsdag den 13. maj 2020 udsendt en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle...

Lille stigning i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune

Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i...

Brønderslev Kommune i gavehumør!

  Det er Brønderslev Kommune´s Fritids & Kultur Udvalg der deler penge ud fra anlægspuljen, de har på mødet d. 15 april bevilliget en masse...

Bevæg dig for livet – Senior: Samarbejde forlænget

Bevæg dig for livet - Senior: Ny partnerskabsaftale og slutevaluering   Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet har forlænget projektsamarbejdet ”Bevæg dig for livet –...

Et stigende sygefravær i ældreplejen skal vendes

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen   Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til nedbringelse af sygefravær i Brønderslev Kommunes ældrepleje. Som led...

Planlægning af gradvis åbning af skole, dagtilbud og dagpleje i Brønderslev Kommune

Efter Mette Frederiksens udmelding i går om genåbning af dagtilbudsområdet samt 0. – 5. klasse på skoleområdet arbejder vi på, at tilrettelægge hvordan vi...

Storskrald afhentes igen efter påske

Afhentning af storskrald hos borgerne genoptages fra den 14. april Genåbningen af genbrugspladserne den 31. marts er forløbet i bedste ro og orden. Der var kun...

Ingen flytning af cykelsti ved Øster Brønderslevvej

Teknik- og Miljøudvalget skulle i dag tage stilling til en eventuel flytning af cykelsti ved erhvervsområdet nord for Øster Brønderslevvej i Brønderslev   Sagen kort:  Der foreligger...

Coronavirus – Opdateret information om nødberedskabet i Brønderslev Kommune

Jobbank - corona assistance Brønderslev Kommune har oprettet en jobbank, hvor du kan oprette dig hvis du kan byde ind ift. opgaver indenfor ældre, handicap...

Samarbejde på tværs af kommuner – skal Brønderslev Kommune være en del af dette?

Vintertjenesten - Samarbejde på tværs af kommuner   Teknik- og Miljøudvalget skal mandag d. 30. marts på et telefonmøde tage stilling til, om der skal arbejdes...