5.6 C
Brønderslev
27. januar 2020 13:01

Kriterier for Bevæg dig for livet puljen er godkendt

Fritids- og Kulturudvalget har taget stilling til forslag til kriterier for puljen til Bevæg dig for livet-arbejdet. På Fritids- og Kulturudvalgets møde i oktober 2019...

Samarbejde mellem UngeCentrets og Rusmiddelcentret – vigtigt med et lokalt tilbud

UngeCentrets brug af Rusmiddelcentret i Brønderslev Kommune Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har et fællesmøde den 16. januar 2020, hvor UngeCentrets brug af...

Satspuljemidler til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab

I samarbejde med Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur indsendte Brønderslev Kommune i efteråret 2019 en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering....

Nødvendigt at etablere venstresvingsbaner i Østergade i Brønderslev

Fagforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at etablere venstresvingsbaner i Østergade ud for Vendsysselsgade og Vester Kærvej, i forbindelse med etablering af en ny...

Borgere med demens skal fortsat have ekstra hjælp i Brønderslev – projekt forlænges

"Aktiv med Demens" - ny satspulje til forlængelse af Aktivitets- og Rådgivningscentre for borgere med demens   Brønderslev Kommune har siden foråret 2018 deltaget i satspuljeprojektet...

Sundhed, Motion og Fællesskab får tilskud

Beskæftigelsesministeriet har givet tilsagn om tilskud på 3.000.000 kr. til projekt "Sundhed, Motion og Fællesskab" Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets satspulje...

Håndbog i god nabokarma – hvad kan du gøre for at være en god...

Brønderslev Kommune har udviklet en guide til hvad du selv kan gøre for at fremme godt naboskab Håndbog i god nabokarma Her er din grundguide til...

Åbningstider i julen 2019 hos Brønderslev Kommune

Rådhusets åbningstider Administrationen holder lukket fra og med den 23. december 2019 – og åbner igen den 2. januar 2020. Vær opmærksom på at telefonerne først...

Kom til borgermøde i aften – Miljøvurdering af biogasanlægget Krogenskær

I forbindelse med foroffentlighedsfasen for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afholdes der borgermøde. Borgermødet afholdes i dag mandag den 16. december 2019 kl. 19.00 i kantinen...

Borgere inviteres til fordebat – Deltag i debatten omkring det nyt boligområde i Thise

Fordebat vedrørende planlægning for et nyt boligområde i Thise Økonomiudvalget har den 11. december 2019 besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde nord for...