Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Jobbank – corona assistance

Brønderslev Kommune har oprettet en jobbank, hvor du kan oprette dig hvis du kan byde ind ift. opgaver indenfor ældre, handicap og psykiatri. Ansættelsen vil være på overenskomstmæssig løn. Vær opmærksom på at undersøge hos A-kasse og pensionskasse om evt. lønnet arbejde kan påvirke dine dagpenge, efterløn eller pension. Ansøg i link og vi kontakter dig om det videre forløb, hvis og når vi får brug for din hjælp.

COVID-19 assistance til Brønderslev Kommune

Ældre, plejecentre og hjemmepleje

Påbud om besøgsforbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har d.d. påbudt kommunerne at indføre øjeblikkeligt stop for besøg på plejecentre, aflastningspladser, plejeboliger, bosteder med tilknyttet personale. Påbuddet gælder for både fællesarealer og beboernes private boliger. Det sker for at mindske smittespredning med corona virus og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.
De nære pårørende skal stadig kunne besøge en døende beboer, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

Rengøring hos ældre

Brønderslev Kommune stopper for rengøring hos ældre, der kun modtager rengøring
Siden regeringens initiativer for at reducere risikoen for smitte med COVID-19 har en række borgere, som alene modtager rengøring, meddelt kommunen, at de ikke ønsker besøg i øjeblikket.
For at reducere risikoen for smitte indstilles rengøring nu til alle borgere, som alene modtager rengøring. Ændringen forventes fuldt ud gennemført i løbet af onsdag den 18/3-2020. Alle borgere får direkte besked i e-boks eller pr. brev. Brevene er dog nogle dage om at nå frem.
Borgere, som får andre ydelser sammen med rengøring, får stadig gjort rent. Alle borgere vil i den kommende tid kunne opleve uregelmæssigheder, hvis personalesituationen gør det vanskeligt at opretholde det normale serviceniveau. Dette fremgår også af brev til alle borgere, som er på vej i e-boks eller pr. brev.
Endelig sættes alle ydelser til hjemmeboende og beboere på plejehjem under klippekorts-ordningen på pause indtil COVID-19-situationen er overstået.

Aktivitetscentre på ældreområdet er lukket

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes ikke

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en film, som er målrettet pårørende og nærmeste netværk til vores ældre og svage medborgere.

Pjece til dig der er i risikogruppen: Pjece

Pjece til dig der er pårørende til en i risikogruppen: Pjece

Handicap og psykiatri

Påbud om besøgsforbud
Styrelsen for Patientsikkerhed har d.d. påbudt kommunerne at indføre øjeblikkeligt stop for besøg på plejecentre, aflastningspladser, plejeboliger, bosteder med tilknyttet personale. Påbuddet gælder for både fællesarealer og beboernes private boliger. Det sker for at mindske smittespredning med corona virus og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

De nære pårørende skal stadig kunne besøge en døende beboer, men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås.

Det Blå Hus er lukket (der kan laves individuelle aftaler for enkelte borgere).

Springbrættet er lukket (der kan laves individuelle aftaler for enkelte borgere).

Rusmiddelcenter er kun åben for telefonisk rådgivning/konsultation.

Sundhed

Tandplejen
Alle tandlægetider er aflyst mens skolerne er lukket ned p.g.a. risikoen for coronasmitte.

Tandklinikken Hedegårdsskolen har åben for akut nødbehandling, og kan kontaktes mellem kl. 9.00-12.00, i den tid skolerne er lukket ned.
Al henvendelse skal ske telefonisk tlf. 9945 4737.

Sygeplejeklinik
Sygeplejeklinikken i Dronninglund er lukket, da den ligger på Margrethelund (berørte borgere kontaktes af sygeplejen).

Træning og sundhedstilbud
Træningstilbud og sundhedstilbud til borgere er lukket.

Nye borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, vil blive kontaktet på telefon af fysio- og ergoterapeuterne

Evt. spørgsmål pr. telefon til Sundhedshuset på tlf 9945 4442 kl. 8-12

Børn og skole

Børne- og familieafdeling
Hvis du som borger har brug for komme i kontakt med din socialrådgiver i myndighed, kan du hver dag ringe til kommunens hovednummer og blive stillet igennem til en socialrådgiver.

Rådhusene vil ikke være åben for personlig henvendelse.

Dagtilbud og skoler
Information til forældre om den delvise nedlukning af Danmark frem til efter påske

Nødpasning af børn i Brønderslev Kommune

Brev til forældre med børn i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune.

Jobcentret, ungecentret og ydelseskontor

Jobcentret
Jobcentret er lukket for personlig betjening.

Vi træffes på tlf.: 9945 4999

Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Ungecentret
Normal telefontid – ring på tlf. 9945 4705.

Ydelseskontoret
Ydelseskontoret er lukket for personlig betjening

Vi træffes på tlf.: 9945 4999

Telefontid: kl. 08-15 (mandag-onsdag), kl. 8-17 (torsdag) og 8-14 (fredag)

Borgerservice, fritid og kultur og politik


Borgerservice
Begge rådhuse er fysisk lukkede for borgere som følge af regeringens tiltag. Men du kan henvende dig telefonisk på telefon 99454545. Vi kan ikke besvare helbredsmæssige spørgsmål vedrørende Corona. Her henviser vi til coronasmitte.dk

Det er stadig muligt at aflevere post i postkassen ved rådhusene, ligesom man kan skrive til rådhuset på raadhus@99454545.dk eller skrive via digital post.

Vi vil løbende opdatere her og på Facebook.

Vielser
Der kan bestilles nødvielser, det vil sige ved livstruende sygdom.

Der er indtil videre lukket for borgerlige vielser, der ikke allerede er aftalt. For aftalte vielser gælder at der udover brudepar max på være 7 gæster. Vielsen afholdes med respekt for regler om deltagere, afstand, afspritning og ingen håndtryk.

Vi kan ikke sige hvornår det igen bliver muligt med almindelige vielser.

Biblioteker
Efter statsministerens anbefalinger lukker Bibliotekerne i Brønderslev Kommune fra i dag den 12. marts 2020 kl. 16 (i Hjallerup) og kl. 17 (i Dronninglund og Brønderslev). Det Mobile Bibliotek stopper kørsel med øjeblikkelig virkning og kører altså ikke torsdag den 12. marts 2020. Biblioteket holder efter anbefaling lukket i 14 dage.

Alle arrangementer til og med mandag den 13. april 2020 aflyses. Har du allerede købt billet til et arrangement, vil du få pengene refunderet. Yderligere information på Brønderslev Bibliotek

Ungdomsskolen
Brønderslev Ungdomsskole lukker alle aktiviteter ned, startende fra og med torsdag den 12. marts 2020 til og med søndag den 29. marts 2020. Dvs. alle Fritids- junior- og Ungdomsklubber er lukket.

Det betyder også, at planlagte klubture er aflyst. Ligeledes alle almen hold i Ungdomsskolen (bl.a. også igangværende hold, som knallertkørekort) Mht. Valgfag, følger de aflysninger som for folkeskolen. Det gælder også 2. valgfag. Alle hold har fået direkte besked.

Man kan følge Ungdomsskolens aktiviteter på Ungdomsskolens Facebook side, hvor der kommer løbende opdateringer.  Henvendelse ved spørgsmål kan mailes til Ungdomsskoleleder Peter Vestergaard, pev@usbd.dk eller mobil 2526 8389

Aflysning af møder
Alle møder i byråd, udvalg, nævn og kommissioner aflyses frem til og med den 27. marts 2020 i konsekvens af Corona-situationen.

Grundlovsceremoni
Vi bliver desværre nødt til at aflyse Grundlovsceremonien den 16. april 2020 i Brønderslev Kommune. Aflysningen sker som følge af covid-19 situationen og de restriktioner, der er. Så snart vi kan finder vi en ny dato. Vi glæder os til at møde jer lidt senere på året.

Økonomi og betaling

Brønderslev Kommune tilbyder leverandører at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato. Leverandører der har fremsendt fakturaer med en fremtidig betalingsdato og som ønsker betalingen fremrykket, skal sende en mail til post_okonomi@99454545.dk med oplysning om;

  • Firmanavn
  • Cvr.nr.
  • At man ønsker fremrykning af betalinger fra Brønderslev Kommune

Når vi modtaget anmodningen, er den indtil videre gældende for fremtidige fakturaer

Affald og forsyning

Affald og genbrugspladser
AVV’s service i forbindelse med coronavirus – servicemeddelelse

Tømning af dagrenovation
Tømning af dagrenovation er en vigtig samfundsopgave, som skal holdes i gang på trods af Covid-19 situationen. I den forbindelse har vi en bøn / opfordring fra vores skraldemænd; bind knude på de poser, som puttes i sæk eller container! Undlad desuden at putte jord eller haveaffald i skraldespanden, også selvom genbrugspladserne er lukkede for tiden. Hvis du derudover vil hjælpe skraldemanden for tiden, må du meget gerne sætte sæk eller container til skel umiddelbart forud for tømning.

Ved du, at vi har en sms-ordning, så du kan få en sms forud for tømningen?

Udvalgte genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev åbner tirsdag 31. marts
AVV har afventet svar fra Kommunernes Landsforening og sundhedsmyndighederne om grønt lys for at genåbne genbrugspladserne. Der er netop kommet en anbefaling fra KL, og AVV’s bestyrelse her derfor besluttet, at 11 genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev åbner for private. Der sker fra tirsdag 31. marts 2020.

Brønderslev Forsyning
I en bestræbelse for at sikre forsyningssikkerheden for vand, fjernvarme og spildevand lukkede forsyningen i dag en række tekniske og administrative funktioner midlertidigt ned og adskiller fremadrettet driftspersonalet mest muligt for at minimere smitterisikoen. Vi gør naturligvis alt for at vagtfunktionen opretholdes.

Har du brug for teknisk hjælp kontakt vagten på tlf. 9880 1588

Vi håber på alles forståelse for situationen, og ser frem til at situationen snarest vil normalisere sig.

Information fra offentlige myndigheder

Her kan du døgnet rundt og altid opdateret finde alle nye informationer fra myndighederne om Coronavirus.

Myndighederne (Regering, Statens Seruminstitut, Erhvervsstyrelsen og Rigspolitiet) indskærper endnu engang:

  • Hold 2 m afstand til andre såvidt muligt i det offentlige rum
  • Mindsk social kontakt til mange mennesker
  • Hav en rigtig god håndhygiejne
  • Host i ærmet og ikke i hånden
  • Giv ikke hånd til eller kram andre end dine allernærmeste

Og vigtigst af alt: Brug din sunde fornuft, dvs at du ikke skal besøge fx. din gamle mor, hvis du har symptomer på influenza generelt

Man må gerne bevæge sig i det fri, men igen hold afstand.

Vi videregiver blot de øverste myndigheders opfordring.

#paspåhinanden​

Hjælp fra organisationer

Få hjælp gennem Røde Kors-hjælpenetværk – Pjece

Samarbejde mellem Røde Kors Brønderslev og Ældresagen Brønderslev om ensomhed ifm corona-krisen – Samarbejde

AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop