Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Orientering om tiltag for de ikke-uddannelsesparate elever

 

Der er politisk bevågenhed omkring uddannelsesparathedsvurdering både nationalt og kommunalt. For at imødekomme den interesse der er omkring gruppen af elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate, har Fagforvaltningen for Børn og Kultur i samarbejde med skolerne udarbejdet vedlagte notat. Det indeholder oplysninger om både antallet af ikke-uddannelsesparate elever, men også de initiativer som sættes i gang på den lokale overbygningsskole.

I notatet kan man se, at antallet af ikke-uddannelsesparate elever er højt i 8. klasse og falder i 9. klasse. Dette fald skyldes skolernes og UU’s arbejde med elevernes social, personlig og faglige kompetencer. For hver af kommunes overbygningsfolkeskoler; Hedegårdsskolen, Toftegårdsskolen, Skolegade Skole, Søndergade Skole, Hjallerup Skole, Klokkerholm Skole og Dronninglund Skole kan man se, hvilke initiativer, som er iværksat for at gøre eleverne uddannelsesparate.

En arbejdsgruppe har i skoleåret 2018/19 arbejdet på nye fælleskommunale tiltag, udover de lokale tiltag, der i forvejen arbejdes med lokalt på skolerne. Ungecentret tilbyder supplerende tiltag, som arbejdsgruppen mener, vil kunne nedbringe antallet af ikke-uddannelsesparate elever. De nye tiltag bliver implementeret i skoleåret 2020/21.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om tiltag for de ikke-uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse til efterretning.

 

Læs om hvad tiltag der skal sættes ind med på Brønderslev skoler i bilaget herunder: 

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop