Bøgsted A/S
K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
PrinterEksperten
Bjælkehytten

De vilde blomsters dag 2019

I dag søndag d. 16. juni kl. 13.00-15.00

I år går turen til området omkring naturskolen, hvor vi kikker efter de karakteristiske planter, der er knytter sig til den varieret jordbund, som finde omkring naturskolen.

Naturskolen ligger på en del af Jyske Ås, der byder på vidt forskellige vækstbetingelser for planter.

Der er afgræsset overdrev, sumpområder, vandløb, plantag og naturskov med gamle bøgetræer og røller.

Der er mulighed for at finde en lang række spændende planter, såsom vandmynte, mjødurt, guldblomme og måske gøgeurter mm.

Vi får en snak om Jyske Ås` opståen og hvilke muligheder det giver området.

Dato/kl.: Søndag d. 16. juni kl. 13.00

Mødested: Naturskolen, Håndsbækvej 140, 9740 Jerslev J

Varighed: Ca. 2 timer

Medbring: Fornuftig fodtøj, evt. kaffe/te

Turleder(e): Naturvejleder Christian Nørgaard og botaniker Henning Thomsen

OPLEV NATUREN
Turene gennemføres under ledelse af: Brønderslev Kommunes Naturvejledere eller andre kompetente guider. De fleste ture kræver ikke tilmelding og alle er gratis.

Hold dig opdateret på Facebook: www.facebook.com/oplevnaturen

Og læs mere her:
https://www.bronderslev.dk/~/media/website/Fritid/NaturogFriluftsliv/Naturvejledning/Naturture%202019%20folder%20f%C3%A6rdig.pdf

Kilde: Det sker i Brønderslev og omegn

AKKC Wallmans
Guld & Rod
Pj Industries
Nordicals Aalborg