Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Af: Jens Haugaard, forhenværende falckredder i Nordjylland

Lukning af lægevagter i regionen?

Det er med stor undren jeg læser, at de folkevalgte regionspolitikere vil være med til LUKNING AF LÆGEVAGTER.

Der er selvfølgelig ikke penge til alt, her tænker jeg på den nyindsatte lægehelikopter, der koster langt over 45 mil. kr. ÅRLIGT.
Der er i Danmark/Nordjylland ikke så langt imellem akutbiler og ambulancer og der er lægebiler ved de største hospitaler.

Vi har hjertestarter akuthjælper i lokalområderne mange steder.

De mange millioner der bruges årligt på lægehelikopteren kunne med godt resultat bruges på lægevagter.

Flyvevåbenets helikopter kan bruges i nød til og fra øer og ekstreme langture fra nord til syd.

Min opfordring til politikerne er: styrk nærområderne samt læger – lægevagter.

Mvh
Jens Haugaard
Fhv. falckredder i Nordjylland

AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop