Rendezvous
DN Isolering
Hjørring Hørecenter

Grundet stigende elevtal og naturlig afgang mangler vi udskolingslærer til Hedegårdsskolen, Brønderslev.

Om stillingen/arbejdspladsen
Hedegårdsskolen er beliggende i skoledistriktet Brønderslev Nord. Distriktet
består yderligere af Heldagsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen.
Hedegårdsskolen har lige under 800 elever fordelt fra 0. til 10. klasse. Der er tre spor
på alle årgange og fire spor i udskolingen i kommende skoleår.
Skolen har ca. 55 lærere og 15 pædagoger.

Stillingen er i udskolingen og de primære fag er dansk, kristendom, historie og idræt (hvis du kan undervise tysk, så er det bestemt ikke en ulempe – men ikke et krav).

Yderligere info kan få ved henvendelse til skoleleder Ole Dahl, 20307155

Vi søger en lærer, som trives i fællesskaber
Hedegårdsskolen (og de øvrige skoler i Brønderslev Kommune) tager udgangspunkt i
arbejdet i fællesskaber. Det betyder, at ingen alene har de bedste løsninger for vores
børn.
Vi har derfor brug for en lærer, som trives ved at arbejde i teams, som tror på at
vi sammen gør hinanden bedre og har mod på at udfordre andres synspunkter samt
selv at blive udfordret på sine synspunkter.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere
og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:
– At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og
rammer
– At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere
om opgaveløsningen
– At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv
– At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store
fællesskab i Brønderslev Kommune

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejdere i vores
forventningsmodel påfølgende link:
http://www.ansatibronderslev.dk/PersonaleABC/Personale%20abc%20-
%20emne%20oversigt/Forventninger%20til%20medarbejdere%20og%20ledere.aspx

Du kan læse mere om vores arbejde udvikling i fællesskaber på dette link:
http://udviklingifaellesskaber.dk/wordpress/

Stillingsbetegnelse:
Lærer til udskolingen

Ansøgningsfrist:
03-06-2019 12:00

Afdeling:
Distrikt Brønderslev Nord

Kontaktperson:
Ole Dahl

Jobkategori:
Undervisning, Børn og Unge

Ansættelsessamtale forventes afholdt:
13. Juni

Startdato forventes:
1. august 2019

Ugentlig arbejdstid:
Fuld tid

Besøg vores hjemmeside:
www.hedegaardsskolen-thiseskole.skoleporten.dk

 

Kilde: Brønderslev Kommune

Rendezvous
DN Isolering
Hjørring Hørecenter