Bøgsted A/S
K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
PrinterEksperten
Bjælkehytten

Foto: Sød ser den ud, men til stor gene i lokal fiskepark. Foto fra Internettet.

Forpagter i Ny Thorup Fiskepark, Jacob Frejlev døjer med en tyv-fisker der ikke betaler for at fiske i hans søer. Det drejer sig om en vild Odder, der holder til i vådområdet omkring fiskeparken og Nørreå, der bugter sig omkring fiskeparken.

Senest har den taget og dræbt en kæmpe malle på 16 kg, mallen som Jacob købte i december, var til hans ”Catch and Realese” afdeling med stør og karper, altså hvor man sætter fiskene ud igen efter fangst og fotografering. Mallen har kostet Jacob Frejlev over 3000,-kr + moms og har taget ham 3 år at fremskaffe, så ikke bare en fisk man bare lige erstatter.

Jacob Frejlev udtaler, – Jeg har søgt hjælp ved Brønderslev Kommune, men de kan intet gøre, da odderen jo er total fredet i Danmark og ikke må skydes eller fanges og eventuelt omplaceres.

Lige den her odder lever et luksusliv, da den har adgang til alt den ørredyngel, som lystfiskerforeningen bruger tusindvis af kroner på at sætte ud i Nørreå, for at bevare livet i åen plus at den også tager for sig af mine store ørreder og karper i søen og nu er det så gået ud over min store malle, som den ikke engang orker at æde, men bare slår ihjel.

– Det er et stort tag selv-bord, slutter en meget ærgerlig Jacob Frejlev.

Brovst Malerfirma
Guld & Rod
Pj Industries
Guldsmed Hansen