GF Forsikring
Nordjyske Bank
Nordjysk ride- og Islænderudstyr
Kaffebaren

 

Fondens formål er at erhverve, renovere og udleje bygningerne, som PN Beslag har i overskud. Målet er at Brønderslev får kulturcenter, der bliver en enorm drivkraft for byen og omegnen, med mange forskellige aktører/lejere og deraf øget aktivitetsniveau i byen.

Fondens klare opgave er at drive ejendommen og udlejningen af denne. Fonden Fabrikken skal ikke drive aktiviteter i huset som sådan. Det er lejerne i huset, der fylder det med liv og aktivitet. Med andre ord stiller Fonden Fabrikken infrastruktur til rådighed for interesserede lejere, der kan se sig selv som en del af dette spændende kulturcenter for Brønderslev og opland, som lokalerne bliver.

Illustration: Tegning fra Fondens infomateriale over tænkt interiør.

Når lokalerne er købt, renoveret og lejet ud, kommer fondens provenu til at gå til drift og vedligehold af bygningerne, og det overskud, der bliver derudover, vil blive udloddet til Brønderslev til brug for kulturelle aktiviteter. Det vil sige at der ikke er nogen bagvedliggende interesser, der tjener penge på Fonden Fabrikkens drift. Pengene vil altid være og blive i byen.

Over tid kunne man forstille sig at man ansætter en daglig leder til at styre drift, udlejning, rengøring og vedligehold, måske sammenkoblet med socialøkonomisk virksomhed, hvor borgere, der ikke kan være på det ordinære arbejdsmarked, kan få en meningsfyldt med disse mangeartede opgaver.

Illustration: Tegning af området omkring Teatersalen.

Til formålet er der nedsat en professionel bestyrelse, der skal drive processen frem, og første skridt på vejen bliver kort og godt at købe bygningerne, hvorefter man giver sig i kast med at tiltrække øvrige midler ind i projektet, som f.eks. gavebeløb, crowdfunding og ikke mindst fondspenge.

Bestyrelsen, der i høj grad har arbejdstøjet på, består af:

Susanne Berthelsen, udpeget af Brønderslev Amatør Scene.

Christian Agerbæk, Advokat.

Christian Jensen, Statsautoriseret revisor.

Jesper Bangsborg, adm. Direktør, udpeget af Rigmor Nielsen Fonden.

Martin Østergaard, udpeget af Brønderslev Amatør Scene.

 

Kaffebaren
GF Forsikring
Springeren
Baggesen