Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte stopper på posten

Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, har på grund af uenigheder i Rådet meddelt social- og indenrigsminister Astrid Krag, at han ønsker at blive fritaget fra hvervet som formand.

Meningerne har altid være delte i Rådet. Den gode debat har imidlertid befordret mange gode forslag, som man med meget få undtagelser har stået sammen om. Det har efter min opfattelse været Rådets styrke udadtil. Det har givet indflydelse, og det har gjort Rådet til et vigtigt talerør for socialt udsatte og en samlende faktor på socialområdet, siger Jann Sjursen.

Uenigheder i Rådet gør, at det ikke giver mening for mig at fortsætte som formand. Jeg stopper med stor taknemmelighed over det, jeg sammen med rådsmedlemmer og medarbejdere i sekretariatet har fået lov til at arbejde med. Og med tak til de mange samarbejdspartnere og brugere, som har vist både Rådet og mig stor tillid i de knap 10 år, jeg har været formand. Ikke mindst tak for tilliden og samarbejdet til skiftende regeringer og ministre.

Jeg har ikke yderligere at tilføje til sagen, slutter Jann Sjursen.

Rådet for Socialt Udsatte tilbyder at fratræde

Det er med beklagelse, at medlemmerne af Rådet for Socialt Udsatte i dag har modtaget Jann Sjursens meddelelse om, at han fratræder formandsposten.

I lyset af det stiller alle rådsmedlemmer deres mandat til rådighed for ministeren, så ministeren kan sammensætte et nyt råd med henblik på, at socialt udsatte også fremover vil have et stærkt talerør og ministeren et godt rådgivende råd at støtte sig på.

Indtil ny formand og nyt råd er udpeget vil næstformand Christina Strauss være fungerende formand.

Yderligere oplysninger:

Næstformand Christina Strauss: 31 65 01 13

Kilde: Rådet for Socialt udsatte

AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop