Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller
PrinterEksperten

Status på rekruttering af elever til ældreområdet i Brønderslev Kommune i samarbejde mellem Ældreområdet og Job- og UngeCentret

 

Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune samarbejder om at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet i Brønderslev Kommune, hvor flere forskellige redskaber er i spil. Der gives en status på rekrutteringen af elever, hvor voksenlærlingeordningen og ansættelsen af voksenelever bruges.

Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune samarbejder om at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet i Brønderslev Kommune, hvor flere forskellige redskaber er i spil. Der gives en status på rekrutteringen af elever, hvor voksenlærlingeordningen og ansættelsen af voksenelever bruges. Der er fortsat fokus på rekruttering af unge på et ordinært elevforløb og voksenlærlingeordningen og voksenelever skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

 

Elever under uddannelse til social- og sundhedsassistent

I Brønderslev Kommunes ældreområde er der på nuværende tidspunkt ansat:

  • 4 elever som voksenelever
  • 8 elever er ansat som voksenlærlinge, hvor arbejdsgiveren (ældreområdet) får et tilskud til lønnen i praktikperioden. Gældende for social- og sundhedsuddannelserne er, at der ikke kan gives tilskud under voksenlærlingeordningen, hvis den enkelte elev har ret til voksenelevløn efter de gældende faglige overenskomster og aftaler
  • 5 elever er uddannet social- og sundhedshjælper, men er nu under uddannelse til social- og sundhedsassistent
  • 1 er ansat med en almindelig elevløn.

Elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper

Under uddannelse til social- og sundhedshjælper er der i Brønderslev Kommune på nuværende tidspunkt ansat 4 voksenlærlinge og 4 voksenelever.

Fremadrettet deltager Brønderslev Kommune i et tværkommunalt opkvalificeringsprojekt, hvor jobparate ledige opkvalificeres til et job som ferieafløser og mulighed for efterfølgende uddannelsesmuligheder. Deltagelsen i opkvalificeringsprojektet tager udgangspunkt i erfaringerne fra sidste år, hvor 10 kursister fra Brønderslev Kommune deltog i et opkvalificeringsforløb. Resultatet blev, at 7 kursister efterfølgende fik vikartimer, 2 kursister kom i praktik på et ældrecenter og 1 kursist faldt fra undervejs i forløbet. 5 af kursisterne ønskede efterfølgende at opstarte på en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. Fagforvaltningerne planlægger også fremadrettede jobrotationsforløb, hvor ansatte medarbejdere opkvalificeres mens ledige vikarierer. Ligeledes afholdes der Jobmesse den 19. marts, hvor ældreområdet deltager. Her kan ledige borgere høre om job- og uddannelsesmulighederne indenfor SOSU-området i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
Springeren