Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Sundhedsstyrelsen har justeret retningslinjerne for håndtering af COVID-19 hos gravide og fødende

I de justerede retningslinjer er det præciseret, at gravide med symptomer, der giver mistanke om COVID-19, skal testes, når de kommer for at føde på sygehus.

Det understreges i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at den gravide bør testes, hvis hun viser symptomer på smitte med COVID-19, også hvis der kun er milde symptomer på COVID-19, f.eks. symptomer fra svælget og øvre luftveje, forkølelse, let feber, muskelsmerter, eller let tør hoste.

Retningslinjerne beskriver endvidere, hvordan man generelt som jordemoder eller læge skal forholde sig til henvendelser fra gravide, som er mistænkt for eller bekræftet smittet med COVID-19. Det kan eksempelvis være ved rutinekonsultationer og screeningsundersøgelser eller ved fødsel. Derudover beskriver retningslinjen også, hvordan sundhedspersonalet skal håndtere en situation, hvor en partner er mistænkt for eller bekræftet smittet med COVID-19, samt hvordan man håndterer et nyfødt barn, der indlægges på en neonatalafdeling.

”Vi skal både passe på de indlagte og sikre, at smitte med COVID-19 ikke spredes på de danske sygehuse. Samtidig skal vi beskytte alle vores jordemødre, læger, sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i denne tid. Derfor anbefaler vi, at alle fødende kvinder, der har symptomer på COVID-19, testes ved ankomst til fødsel på sygehus. Det samme gør sig gældende, hvis der i graviditeten er behov for at indlægge af den gravide”, fortæller overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Gravide med symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 som f.eks. hoste, ondt i halsen, feber mv. skal ifølge retningslinjen have udskudt deres rutinekontrol eller screeningsundersøgelse, til de har været symptomfri i 48 timer. Det samme gælder, hvis den gravide er bekræftet smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen understreger desuden, at det er vigtigt, at en partner, der er mistænkt for eller er bekræftet smittet med COVID-19, ikke deltager ved fødslen, men bliver hjemme. Samtidig anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at partneren holder afstand fra barnet indtil 48 timer efter, at han/hun er symptomfri. Dette gælder dog ikke, hvis moren er smittet med COVID-19, eller hvis partneren er den primære omsorgsperson.

”Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19. Vi anbefaler derfor ikke at adskille en klinisk rask nyfødt fra en mor, der er smittet med COVID-19 efter fødslen, fordi der er en række negative effekter ved adskillelsen, herunder en negativ påvirkning af tilknytning og amning”, siger Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at alle familier med nyfødte født af en COVID-19 smittet mor, eller hvor andre familiemedlemmer har COVID-19, er særlige opmærksomme på symptomer hos barnet. Familierne får mulighed for direkte telefonisk kontakt til fødestedet de første 3 uger efter udskrivelsen, derefter skal kontakten være til egen læge.

Opdateret retningslinje: “Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder samt partner og det nyfødte barn”

Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet flere informationmaterialer til gravide og fødende:

Informationsmaterialet “Gode råd til gravide”

Pjecen “Gode råd om ny coronavirus til dig, der er gravid”

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hotel Phønix
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop