K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Mortensens Mad
Bondestuen
Birks Bikeshop

Sundhedsprofil – Hvordan har du det? – 2021

 

Sundhedsprofilen “Hvordan har du det? – 2021” gennemføres hvert fjerde år.

Dataindsamlingen til den kommende undersøgelse starter den 5. februar 2021. Det er fjerde gang undersøgelsen gennemføres landsdækkende siden 2010, og den giver et unikt billede af befolkningens sundhedstilstand og udviklingen i denne. ‘

I Region Nordjylland udsendes spørgeskemaet denne gang til 39.700 nordjyder. På landsplan modtager 300.000 borgere et spørgeskema.

Sagen fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Om undersøgelsen:

Formålet med Sundhedsprofilen “Hvordan har du det? – 2021” er at få viden om borgernes fysiske helbred, mentale trivsel og generelle livskvalitet samt sundhedsadfærd fx. ift. søvn, kost og bevægelse. Den viden anvendes til at målrette forebyggelsestiltag og øge kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud i både regionalt og kommunalt regi. For eksempel er undersøgelsen en del af datagrundlaget for Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. I de nordjyske kommuner er resultaterne bl.a. anvendt i forbindelse med udvikling af sundhedsstrategier, ved ansøgning om satspuljemidler og i planlægning og kvalificering af konkrete projekter og sundhedstilbud. De regionale spørgsmål aftales i den tværsektorielle projektgruppe, som er ansvarlig for gennemførelsen af sundhedsprofilen i Region Nordjylland. Regionen og alle de nordjyske kommuner er repræsenteret i arbejdsgruppen.

Spørgeskemaet til Region Nordjyllands sundhedsprofilundersøgelse “Hvordan har du det? – 2021” er nu endeligt afsluttet. 56 spørgsmål er nationalt aftalt og indgår i den nationale undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører for Staten, mens de resterende spørgsmål er specifikke for Region Nordjyllands undersøgelse.

 

Ambassadører under dataindsamlingen

For at sikre en høj svarprocent og dermed et godt datagrundlag håber den Tværsektorielle Projektgruppe for “Hvordan har du det? – 2021”, at Sundhedskoordinationsudvalget og kommunale politikere vil være ambassadører for undersøgelsen i dataindsamlingsperioden. Der bliver udarbejdet en kommunikationspakke målrettet politikere, som vil indeholde information om undersøgelsen, FAQ med svar på de oftest stillede spørgsmål, selve spørgeskemaet og inspiration til tekster på Facebook og andre sociale medier.

 

De første resultater af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Hotel Phønix
GF Forsikring
Springeren
Bilhuset Biersted A/S