Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Teknik- og Miljøudvalget skulle i dag tage stilling til en eventuel flytning af cykelsti ved erhvervsområdet nord for Øster Brønderslevvej i Brønderslev

 

Sagen kort: 

Der foreligger en henvendelse fra Øster Brønderslev Borgerforening vedr. trafikafvikling ved det nye erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej i Brønderslev.

Borgerforeningen er bekymret for, at der kan opstå konfliktsituationer mellem biler, der skal ind og ud af erhvervsområdet, og cyklister på cykelsti beliggende mellem erhvervsområdet og Øster Brønderslevvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de godkendte trafikale løsninger for erhvervsområdet skal fastholdes.

Øster Brønderslev Borgerforening har fremsendt en henvendelse vedr. det nye erhvervsområde ved Øster Brønderslevvej i Brønderslev. Borgerforeningen er bekymret for, at der kan opstå uhensigtsmæssige situationer mellem cyklister på cykelstien på nordsiden af Øster Brønderslevvej og den trafik, der skal ind og ud af erhvervsområdet.

Gældende lokalplan fastlægger, at der kan etableres to indkørsler til erhvervsområdet fra Øster Brønderslevvej. Erhvervsområdet tilsluttes Øster Brønderslevvej ca. 160 m fra afkørslen til Hirtshalsmotorvejen. Tilslutningsanlægget udføres med separat svingbane og separat stiføring langs Øster Brønderslevvej. Mellem tilslutningsanlægget og rundkørslen etableres der en separat indkørsel til den østlige del af erhvervsområdet, og indkørslen udføres med separat højresvingsbane og separat stiføring langs Øster Brønderslevvej.

Mulighederne for at etablere en ny vejadgang fra rundkørslen ved E39 er vurderet, men Vejdirektoratet har givet et afslag.

I forbindelse med udarbejdelse og behandling af lokalplanerne for erhvervsområdet, blev der foretaget vurderinger af de trafikale forhold, og det vurderes, at den godkendte løsning ikke påvirker trafiksikkerheden i området i negativ retning.

Mødet i Færdselssikkerhedsrådet blev aflyst som følge af Corona-situationen. Fagforvaltningen indhenter politiets udtalelse til sagen. Denne forventes at foreligge til mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at de godkendte vejeadgange til erhvervsområdet ved Øster Brønderslevvej i Brønderslev fastholdes.

Politiet havde fremsendt følgende bemærkninger:

  • Politiet vurderer, at cyklisterne vil være tilstrækkeligt sikret, i et kommende kanaliseringsanlæg. Cyklisterne vil blive adskilt fra kørebanen med kantsten og separat stiføring.
  • Når kanaliseringsanlægget er færdigprojekteret, så vil det blive kontrolleret af en ekstern trafiksikkerhedsrevisor samt fremsendt til Politiets endelige samtykke.
  • Det vil derfor ikke give nogen mening, at have en ekstra stiføring nord om byggemodning. Stien langs Ø. Brønderslev skal være der under alle omstændigheder og giver samtidigt adgang til fastfood-restauranter m.fl.
Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop