Bedemand John Olsen
Suvo
Bondestuen
Bjælkehytten

Intensiv tilførsel af fugtmættet ilt er ikke bare godt for patienter med KOL – det sparer også sundhedsvæsenet for udgifter til indlæggelser, pleje og medicin. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet gennemført i samarbejde med i Aalborg Kommune og Region Nordjylland.

Da man på Aalborg Universitetshospital for nogle år siden begyndte at sende meget syge KOL-patienter hjem fra hospitalet med et særligt iltapparat, der varmede luften op og tilførte den vanddamp, var det som led i et forskningsprojekt, der skulle afklare, om den type iltbehandling var bedre for patienterne.

– Luften, som man får ved traditionel iltbehandling, er kold og tør – og derfor oplever mange store gener ved langvarig ilttilførsel. Med ved at varme luften op og tilføre den fugt, kan der skrues op for flowet, og det bliver muligt at sove med apparatet, uden det generer. Vores studie har vist, at patienternes almene tilstand og livskvalitet er blevet væsentligt forbedret, fortæller forskningsansvarlig overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Ulla Møller Weinreich.

Kan det betale sig?

Selvom alt altså peger på, at den fugtmættede ilt kan gøre en stor forskel for patienterne, har Ulla Møller Weinreich sammen med sygeplejerske Line Hust Storgaard og sundhedskøkonom Sabrina Storgaard Sørensen ved Danish Center for Healthcare Improvements ved Aalborg Universitet nu også undersøgt de økonomiske konsekvenser af et sådant behandlingstilbud.

– Den slags isenkram koster penge, så hvis High Flow-behandlingen skal blive et fast tilbud i sundhedsvæsener verden over, er det vigtigt også at forholde sig til økonomien. Vi har derfor set på detaljerede beregninger af alt fra antal hospitalsindlæggelser, plejebehov i hjemmet til besøg hos praktiserende læger og medicinforbrug, forklarer Ulla Møller Weinreich.

Forskerne har blandt andet fået tal fra Aalborg Kommune om patienternes brug af pleje, og i Region Nordjylland har man bistået med tal om antal hospitalsindlæggelser, lægebesøg og hvor meget medicin, patienterne brugte.

– Det er et ret solidt studie, som med alt tydelighed viser, at det ikke blot gavner patienterne – vi sparer faktisk også sundhedsvæsenet for rigtig mange penge. Hver gang vi i Europa bruger 100 kroner til sundhed, går 6 af dem til KOL-patienter. Så der er kun fordele for alle ved at give patienterne den rigtige behandling, fortæller Ulla Møller Weinreich.

Allerede tilbud i Aalborg

På Aalborg Universitetshospitaler tilbydes lungepatienter, der vil kunne få gavn af det, allerede i dag, at få et high-flow apparat med hjem.

– Vi trak det direkte over i klinikken, da vi havde set, hvor stor en forskel, det gør for patienterne. At vi nu har dokumenteret, at det også er en rigtig god sundhedsøkonomisk forretning, gør, at vi nu kan håbe at endnu flere patienter verden over vil få mulighed for at blive tilbudt den fugtmættede ilt, siger Ulla Møller Weinreich.

Kaffebaren
Suvo
Faarup skovhus
Bilhuset Biersted A/S