Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Siden vagtlægens mødested i Brønderslev blev lukket i 2017 har kommunen stået i en lidt uafklaret situation mht. det subakutte beredskab. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan se fremad, mener borgmester og udvalgsformand.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) og social- og sundhedsudvalgsformand Martin Bech (V) har afholdt møde med formandskabet for Region Nordjyllands akut- og praksisudvalg, ved formand Mogens Ove Madsen (S) og næstformand Anny Winther (V). Emnerne var kompenserende foranstaltninger og fremtidigt samarbejde på bagkant af den nye lægevagtsaftale. En række forslag om fremtidige muligheder blev vendt, herunder akutsygeplejersker og paramedicinere, men også Brønderslevs status i ordningen blev diskuteret.

“Det var vigtigt for os, at understrege, at Brønderslev er en stor by i Vendsyssel og at vi forventer samme behandling som de andre byer, der nu mister deres lægevagt, og det var der stor forståelse for hos de regionale repræsentanter” udtalte Borgmesteren efter mødet. Akut- og praksisudvalget har møde allerede på mandag, hvor løsninger for de berørte byer skal drøftes og Brønderslev er således ikke forfordelt på hverken den ene aller den anden måde, men har samme status som eksempelvis Farsø og Brovst ift. Kompenserende foranstaltninger. Også det fremtidige serviceniveau blev drøftet på mødet, også dette skal yderligere belyses, bl.a. på det omtalte møde på mandag. “Jeg kan sagtens køre til Hjørring hvis jeg endelig skulle få brug for vagtlægen, hvad jeg heldigvis ikke kan huske, at jeg har haft. Men jeg bekymrer mig om den 85 årige dame, der ikke længere har bil og den enlige mor eller far med tre børn, som ville skulle have alle børn op af sengen og ud i bilen hvis de skal til vagtlægen – kører vagtlægen ud til dem? Det skal vi have afklaret” siger Martin Bech.

Borgmesteren glæder sig over, at der nu er landet en ny aftale så der kan arbejdes videre: “Vi har jo stået lidt i et vadested siden 2017, hvor vi som de første fik lukket vores træffested samtidig med, at der stadig blev forhandlet ny aftale – nu er der en ny aftale så nu har vi et grundlag at bygge videre på.”

“Jeg kan jo konstatere, at der pludselig er forskellige lokalpolitiske aktører, der interesserer sig for sagen og det er jo glædeligt – vi har godt nok arbejdet med det her siden 2017 hvor en lignende ildhu havde været kærkommen – men man skal jo aldrig begræde ekstra interesse. Nu holder vi en god dialog med regionen og sikrer så godt et tilbud som muligt” Tilføjer en smilende Social- og sundhedsudvalgsformand, der løbende har skubbet på, for at få afsluttet forhandlingerne med PLO via sit virke som regionsrådsmedlem. Den nuværende vagtlægeaftale er fra 2007 og erstattes pr. 1. marts af den ny aftale. For brønderslev vedkommende betyder det ikke umiddelbare ændringer i serviceniveauet, da Brønderslev træffested lukkede allerede i 2017

Hotel Phønix
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop