K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Vejgaard sten og krystaller
PrinterEksperten

Den danske fødevare- og landbrugsklynge er verdensmestre i at levere sunde og sikre fødevarer til de mest kræsne forbrugere over hele kloden. To tredjedele af den danske landbrugsproduktion sælges simpelthen som højkvalitetsprodukter.

Sådan kan man præstere, når man er ambitiøs – og konstant udvikler og forbedrer sine produkter og produktionsformer generation for generation.

Det gør både landbruget og fødevareklyngen. Og med de høje ambitioner er hver eneste investering, der sker i landbrugs- og fødevareerhvervet i dag også en investering i mere miljøvenlig produktion, mere dyrevelfærd og større hensyn til klimaforandringerne.

Derfor har vi i dette forår set Landbrug & Fødevarer hånd i hånd med Danmarks Naturfredningsforening fremlægge et fælles klimaudspil.

Og derfor ser vi to af fødevareklyngens allerstørste spillere – Arla og Danish Crown – levere ambitiøse klimastrategier, som skal gøre hele produktionskæden bag vores store fødevareeksport klimaneutral.

Det kan man kun sige godt om. Det burde hele Danmark stå sammen om at rose.

Det er, når vi taler sammen og arbejder sammen, at Danmark er stærkest.

Natur- og Landbrugskommissionen efterlyste præcisionsregulering, så man kan sætte ind med målrettede initiativer på den enkelte landbrugsejendom – og effekterne af vores miljøinvesteringer bliver mange gange større.

Det har Venstre så gennemført siden sidste valg. Og nu, hvor der analyseres på effekterne af regeringens landbrugspakke – og det viser sig, at landbruget faktisk har brugt mindre kvælstof end der har været tilladelser til.

Etableringen af flere vådområder og efterafgrøder er på vej – og staten selv skal bidrage yderligere til at sætte fart på etableringen af begge dele.

Derfor skal vi også være tilfredse med, at der ryddes op i de statslige styrelser, der skal hjælpe landbruget i mål med efterafgrøder og vådområder.

Det bør man gøre, hvis man vil Danmark det godt. For Danmark lever i høj grad af, at vi har et moderne, ansvarligt og ambitiøst landbrugserhverv.

De 150.000 mennesker, der driver landbrug eller arbejder i fødevareklyngen, bidrager til at gøre Danmark til et af verdens rigeste og mest succesrige samfund.

De bidrager i stor stil til finansieringen af vores fælles velfærd. De sikrer solide arbejdspladser over hele Danmark.

Lad os stå sammen om at tale Danmark op i stedet for at tale os ned. Lad os lytte til ambitiøse danske erhvervs-successer i stedet for at tale dem ned. Det vil vi.

Af Maja Torp, folketingskandidat (V) i Nordjylland

Bosætning Jammerbugt
Springeren
Bilhuset Biersted A/S