MF-kandidat Maja Torp (V) vil støjskærme og flytte linjeføring mod vest, så Hasseris og Skalborg skærmes 

Naboerne til den kommende 3. Limfjordsforbindelse skal skærmes mod støj – og linjeføringen skal flyttes så langt mod vest som muligt.

 

Det mener Venstres folketingskandidat, Maja Torp, som vil gå ind i trafikudvalget for at følge etableringen af 3. Limfjodsfrobindelse tæt, hvis hun kommer i Folketinget.

Til stor glæde for rigtig mange nordjyder blev den 3. Limfjordsforbindelse endelig prioriteret i den trafikaftale, der blev indgået i foråret 2019 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti.

 

-Jeg var lykkelig, da finansministeren i marts kunne fortælle, at Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har en konkret og finansieret plan for etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse, som Nordjylland har ventet på i 50 år.

 

-Det bliver en kæmpe gevinst for Aalborg og Nordjylland, men for nogle af naboerne – både i Skalborg og Hasseris – vil en motorvej tæt på hjemmet vække bekymringer om støjgener fra trafikken. Derfor er det yderst vigtigt, at der allerede fra projektets opstart tænkes støjdæmpende løsninger ind i projekteringen.

 

-Støj er ikke bare generende, men påvirker også helbredet negativt. Derfor er det en helt nødvendig prioritering at tænke moderne løsninger ind i etableringen af den nye motorvej, hvor løsninger som støjdæmpende drænasfalt og lign. kan gøre en stor forskel. Støjdæmpende foranstaltninger skal ikke bare tænkes ind i projekteringen, men også i økonomien. Det er ikke flødeskum, men et helt grundlæggende behov, siger Maja Torp.

 

Hun er ved siden af hvervet som folketingskandidat også medlem af Aalborg Byråd – og har været engageret i at kæmpe for etablering af støjværn til Gug, hvor naboerne også i stigende grad generes af øget trafik på E45:

 

-I Gug kender vi følgerne af utilstrækkelig støjdæmpning, og beboerne har gennem årtier kæmpet for at finde løsninger på problemet. I trafikaftalen blev beboernes stemme da også endelig hørt, og der er afsat øremærkede midler til støjdæmpning i Gug. For at få indflydelse på udformningen af projektet tog jeg – sammen med den øvrige bestyrelse i Gug Samråd og Gug Borgerforening – initiativ til at afholde et borgermøde med netop støjdæmpning på dagsordenen.

 

-Der er dog ingen tvivl om, at der ift. eksisterende veje i højere grad vil være tale om lappeløsninger frem for de muligheder, der vil være, når helt nye motorvejsanlæg skal anlægges.

 

-Derfor er det så afgørende vigtigt, at vi tager støjdæmpning meget seriøst helt fra start, når etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse skal anlægges. Samtidig skal vi kigge på mulighederne for at skubbet motorvejen længst muligt ud mod vest og væk fra naboerne. Det kender vi mulighederne for, når opdateringen af den såkaldte VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) er gennemført, siger folketingskandidat Maja Torp (V).

Af:
MAJA TORP, folketingskandidat (V) i Nordjylland og medlem af Aalborg Byråd

Hotel Phønix
Jysk tagrende rens
Baggesen