Prisuddelinger 2019

Der var nomineret 4 kandidater til Natur- og Miljøprisen 2019 og 2 træer til Årets Træ 2019.
Det Grønne Råd havde truffet sin beslutning på baggrund af bl.a. indstillinger fra Brønderslev Kommune, Brønderslev Erhverv og Jerslev Fotoklub.
Der blev uddelt 2 priser, både en Miljøpris og en pris for Årets Træ.

MILJØPRISEN
Miljøprisen blev tildelt Gamle Mursten Nord.

Naturpris 2019

Modtager af præmien for Årets Træ 2019 er Helene Overby, Skovfoged, Naturstyrelsen. Niels O. Larsen, Administrationschef AVV fik miljøprisen overrakt.

Begrundelsen er, at Gamle Mursten Nord i Brønderslev driver et anlæg til rensning af gamle mursten, således at disse kan indgå i direkte genbrug i nye bygninger og ved bygningsrenoveringer. Gamle Mursten Nord modtager primært murstenene fra AVVs genbrugspladser samt nedrivningsprojekter rundt om i landsdelen. Murstenene bliver samlet og efterfølgende renset og palleteret. Genanvendelsen af mursten er miljømæssigt en meget god ide.

Fremstilling af nye mursten har et stort træk på jomfruelige materialer og kræver meget energi. Ved at rense murstenene spares der rundt regnet ½ kg CO2 pr. genbrugt mursten og der bruges ca. 16.000 mursten til at bygge et enfamiliehus, hvilket vil sige at man sparer 8 ton CO2 ved at bygge med gamle mursten i stedet for nye. Det færdige produkt er CE-mærket og har derfor fuldt ud samme holdbarhed og kvalitet som nye mursten, så det kan bruges direkte i nybyggeri.

Dette er cirkulær økonomi, når det er bedst. Direkte genbrug af mursten er ligeledes i god tråd med regeringens ønske om en mere cirkulær økonomi. Herudover skal anlægget miljøcertificeres efter ISO 14001-standarden samt EMAS-registreres, hvilket kun ca. 20 virksomheder i Danmark er. Slutteligt har anlægget den sidegevinst, at det også har en socialøkonomisk vinkel. Anlægget beskæftiger borgere, der savner tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette være sig psykisk sårbare, indvandrere, mennesker med arbejdsskader eller andre, der ikke kan bestride et ”normalt” arbejde. Tanken er at opkvalificere disse borgere og hjælpe dem videre i til et meningsfuldt arbejdsliv.

De øvrige nominerede til at modtage priserne var:
• AVV og Reno Nord
• Nordjyllands Idrætshøjskole
• Green Instruments A/S

ÅRETS TRÆ
Der var 2 nominerede træer:
Prisen Årets Træ 2019 går til troldetræet i Lunken.

Troldetræet i Lunken

Den gamle rølles rødder har rødder der er mere end 150 år gammel. En rølle er et bøgetræ, der har været skåret ned flere gange. Jorden omkring træets rødder er efterhånden fjernet, men rødderne fortsatte længere og længere ned. Træet står nu på stylter og det er muligt for børn, at kravle under træet. I dag er træet en uimodståelig indbydelse til alle raske børn, om en klatretur og derefter en tur under træet. Det er en oplevelse, som kun findes få steder i landet. Ikke kun børn er imponeret af denne særprægede rølle. Alle, der kommer forbi og får øje på træet standser op og spørger undrende: ”Hvordan kan det lade sig gøre” eller siger: ”Det er fantastisk”.

Det øvrigt nominerede til Årets Træ 2019 var seljerønnen på Dannerhøj Festplads.

Kilde: Brønderslev Kommune

AKKC
Jysk tagrende rens
Baggesen