Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller
PrinterEksperten

Kom med en kandidat til Natur- og Miljøprisen og et forslag til Årets Træ i Brønderslev Kommune 2020

Efter sommerferien 2020 skal Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpris samt pris for Årets Træ uddeles. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have disse priser.

Natur- og Miljøpris
Vi leder efter personer, foreninger, virksomheder eller institutioner, der frivilligt gør en særlig indsats for naturen eller miljøet. Det kan f.eks. være en indsats, som skaber ny natur eller fremmer et alsidigt dyre- og planteliv. Det kan f.eks. også være produktionsmetoder, produktudvikling eller andet, der sparer energi, mindsker forurening eller på anden måde gavner miljøet. Alle kan komme med forslag, og alle forslag vil blive omhyggeligt vurderet af sagkyndige. Den endelige beslutning træffes af Det Grønne Råd.

Det bliver borgmester Mikael Klitgaard, der uddeler prisen – eller måske priserne, for hvis der er flere gode forslag, kan der uddeles flere priser!

På Brønderslev Kommunes hjemmeside kan du læse mere om Natur- og Miljøprisen og om de tidligere prismodtagere.

Årets Træ
Prisen for årets træ går til et træ, der opfylder følgende kriterier:

  • skal være et markant indslag i byrummet/landskabet
  • skal være mindst 10 meter højt
  • skal have en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm
  • må efter de gældende principper for sikkerhedsvurdering af træer ikke frembyde umiddelbar eller snart forventelig fare for omgivelserne eller forbipasserende
  • skal være påskønnet af ejeren/ejerne og evt. berørte naboer

Præmiering besluttes af Brønderslev Kommunes Grønne Råd. Præmien uddeles af borgmesteren.

Mail dit forslag til kandidater til Natur- og Miljøprisen til Henriette.kolby@99454545.dk og dit forslag til Årets Træ til Anders.Tommerup@99454545.dk.

I dit forslag skal du begrunde, hvorfor den foreslåede kandidat skal have Natur- og Miljøprisen og begrunde dit forslag til Årets Træ.

Vi skal have dit forslag så hurtigt som muligt, og senest onsdag den 8. april 2020.

Springeren