VisitNordjylland er af Business Region North (de 11 nordjyske kommuner) udpeget til at varetage den samlede markedsføring af Nordjylland. Det   gør vi overfor det øvrige Danmark såvel som de udenlandske markeder.

 

VisitNordjyllands formål er at tiltrække  flere  turister  til  Nordjylland  og således bidrage til at sikre en stigning i antallet af overnatninger, turismeomsætning og ikke mindst arbejdspladser i regionen. Dette er  et kompas for vores arbejde og en klar indikator på, hvilken vej vinden blæser.

 

Som I sikkert ved, har turismen i Nordjylland de seneste år været udfordret, og vi har tabt markedsandele. Med det formål at ændre denne udvikling blev Fælles Vækst-initiativet etableret, og der blev indsamlet ca. 26 mio. kr., som vi har anvendt til en intensiveret fælles markedsføring af Nordjylland.

Der er tilfredshed med, at vi i Nordjylland har igangsat et initiativ, hvor vi står sammen om at markedsføre vores dejlige landsdel, og borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen udtaler i den forbindelse:

 

Når vi går sammen om opgaven og sætter nye mål, så når vi vidt omkring. Tallene viser med tydelighed, at vi er på vej, men vi er ikke i mål.

 

Og Birgit har ret. Arbejdet er kun lige begyndt, men som det vil fremgå i denne status, bærer samarbejdet allerede frugt.

Vi kan med stor glæde fortælle, at Nordjylland atter er tilbage i toppen af dansk turisme. Vi er den region i landet, der vækster mest efter en årrække med stagnerende overnatnings- og omsætningstal – dét skal vi være stolte af.

Overnatningstal ÅTD Danmark*

År til dato har vi i Nordjylland oplevet en imponerende fremgang i overnatninger på 6,11 %, hvilket er over en fordobling af det oprindelige vækstmål på 3 % for hele 2019. Vi har haft besøg af næsten 300.000 flere turister end samme periode sidste år, hvilket har resulteret i en øget omsætning på kr. 246.500.000*. Heri er ikke medregnet afledt og indirekte omsætning, hvorfor tallet formentlig reelt vil være større.

 

*Kilde: VisitDenmarks kommunale overnatningsstatistik.

**Kilde: Turisternes døgnforbrug 2018 (VisitDenmark). Beløbet er beregnet ud fra VisitDenmarks tal for døgnforbrug fra 2018.

Arbejdet er først lige startet og vi afventer naturligvis stadig den fulde effekt af indsatserne, men der er altså allerede nu god grund til at løfte armene i jubel – også selvom vi er nordjyder.

 

Nordjylland placerer sig over landsgennemsnittet på alle vores hovedmarkeder. Det vidner om, hvor meget vi kan opnå, hvis vi står sammen og løfter i flok. I Danmark kan vi allerede nu se de første resultater af indsatsen med en fremgang år til dato på 4,76 % ift. samme periode sidste år. Også Tyskland bør fremhæves, idet vi fra januar til og med juli har haft 140.000 flere turister end sidste år. Hvad de hollandske turister angår ser vi en fremgang på 9,64 % mod 5,17 % på landsplan.

 

Overnatningstal ÅTD Nordjylland*

Norge og Sverige er udfordret af valutakuserne, hvilket gør det mere vanskeligt at tiltrække vores nordlige naboer til Danmark. Det ses på overnatningstallene i hele landet, trods et markant markedsføringstryk. På det norske marked ses en lille fremgang på 0,59 % nationalt og et fald på -7,12 % på det svenske.

 

Ser vi på de nordjyske tal, må man konstatere, at vi, hvad det svenske marked angår, i højere grad er lykkedes med at bremse tilbagegangen, idet vi på Sverige kun oplever et fald på -3,58 % og en fremgang på det norske marked på 4,09 % svarende til knap 25.000 turister.

 

Også hos de nordjyske attraktioner mærker de, at der har været flere turister i Nordjylland. Karl Henrik Laursen, direktør hos Nordsøen Oceanarium udtaler:

 

Hos Nordsøen Oceanarium har det stigende antal  turister,  som kommer til Nordjylland, affødt en vækst på 22 % i forhold til sidste år. Der er ingen tvivl om, at årsagen hertil er, at vi er blevet skarpere, og der er brugt flere økonomiske ressourcer   til at markedsføre Nordjylland som en samlet destination med hele den brede palette af produkter inden for natur, kultur, overnatning og attraktioner – og det kommer samtlige aktører til gode.

* Kilde: VisitDenmarks kommunale overnatningsstatistik

** Kilde: Turisternes døgnforbrug 2018 (VisitDenmark)

 

Den flotte udvikling har kun været mulig på grund af det øgede samarbejde i nordjysk turisme, ikke mindst gennem initiativet ”Fælles Vækst”.

 

Initiativet blev taget af direktørerne for de store nordjyske attraktioner, Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium, Skallerup Seaside Resort og Aalborg Zoo, og og det har opbakning fra alle Nordjyllands kommuner samt bredt fra det nordjyske erhvervsliv, hvor mange virksomheder har bidraget økonomisk – langt de fleste for en tre-årig periode.

 

Fra initiativtagerne til Fælles Vækst er der stor tilfredshed med de opnåede resultater, til det udtaler Per Dam, direktør i Sol & Strand:

 

De nye overnatningstal for de første syv måneder af  2019  viser tydeligt, at vækstkurven i Nordjylland er knækket. Ser man nærmere ind i, hvad vi har gjort anderledes i forhold til tidligere, er den eneste entydige forskel, at vi i 2019 har stået mere sammen om markedsføringen af Nordjylland og øget markedsføringsbudgettet i kraft af et godt samarbejde mellem private og offentlige aktører, der har stået skulder ved skulder om at løfte opgaven. Det er skønt at se, at de ambitioner og initiativer, der ligger bag Fælles Vækst, nu bærer frugt.

 

Med et markant højere budget på ca. 26 mio. kr. i 2019 har VisitNordjylland haft fokus på det danske marked og i samarbejde med VisitDenmark, rederierne samt de nordjyske destinationsselskaber sat intensivt ind på en række prioriterede markeder. Fælles for alle markeder er en særdeles datadrevet og digital indsats med et mediemix, der er tilpasset de enkelte markeder og de forskellige målgrupper.

 

Nedenfor ses den procentmæssige fordeling af budgettet:

Den øgede indsats mærkes også i Aalborg og Rebild, hvor Mette Bonderup, direktør hos Comwell i Aalborg og Rebild fortæller:

 

Hos Comwell oplever vi vækst på udvalgte markeder, heri- blandt Norge, som også er et af vores vigtigste udenlandske markeder. Det kan vi helt bestemt takke den fælles markeds- føring af Nordjylland for. Der er blevet investeret en masse kræfter i indsatsen både fra private og offentlige aktører, så det er positivt, at man nu kan måle resultatet af det hårde ar- bejde på bundlinjen. Man kan ikke være andet end begejstret.

 

For at sikre fremgangen i antallet af overnatninger og dermed omsætnin- gen, har det for VisitNordjylland været yderst vigtigt at få hele året bragt i spil. Nordjylland har så meget at byde på hele året rundt, og vi har ikke råd til, at turisterne kun kommer i højsæsonen.

 

Vi har, i de første syv måneder, haft besøg af en lang række danske og internationale journalister og influencers, som har bidraget til at udbrede kendskabet til Nordjylland. Der er,  i  samarbejde  med  VIsitDenmark  og destinationsselskaberne, i alt planlagt 49 presseture fra danske og internationale journalister i 2019. Dette er en stigning på over 60 % i forhold til 2018. Besøgene tæller bl.a. journalister fra en række af verdens største medier som New York Post, Forbes, The Telegraph og National Geographic. Rasmus Lybæk, medejer af Løvtag fortæller:

 

Selvom vi lige har åbnet vores trætophotel i Mariagerfjord Kommune,  mærker  vi  allerede  tydeligt  det  stigende   antal turister i Nordjylland. Vi lagde blandt andet ud med   et besøg fra Politiken, som var et led i VisitNordjyllands markedsføringsindsats, og efter blot en uge var resten af 2019 booket. Selvom der kan være mange ting, som spiller ind, må det øgede fokus på den nordjyske turisme siges at være en væsentlig faktor.

VisitNordjylland ønsker at sige en stor tak til Fælles Vækst-partnerne, det nordjyske turismeerhverv, de nordjyske destinationer, Business Region North, det tidligere VækstForum og VisitDenmark for sammen med os at have skabt så fine resultater for nordjysk turisme.

 

Direktør i VisitNordjylland, Ann Marie Søborg Karkov understreger:

 

Vi kunne ikke have skabt disse resultater alene. Derfor er vi ydmyge og taknemmelige for den store indsats, som hele Nordjylland har ydet for at vende udviklingen. Kun ved at samarbejde opnår vi de resultater, vi ønsker. Men arbejdet er langt fra slut – rejsen er jo først lige startet. Vi opfordrer derfor til endnu mere samarbejde i regionen gennem Fælles Vækst, for der er behov for endnu mere fokus og fællesskab, hvis de kommende år også skal byde på vækst.

 

Vi håber på at byde endnu flere velkomne i Fælles Vækst  de kommende  år, så vi sammen kan skabe endnu flere positive resultater for Nordjylland.

Kilde: Visit Nordjylland

Hotel Phønix
Jysk tagrende rens
Baggesen