Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Bondestuen
Kaffebaren

Kvartalsregnskab Nordjyske Bank: 

Stor kundetilgang og optimisme giver højt aktivitetsniveau

 

Nordjyske Bank, der er en del af Ringkjøbing Landbobank, er kommet godt fra start i 2021. Et usædvanligt højt aktivitetsniveau hos de nordjyske kunder kombineret med et lavt niveau for nedskrivninger har resulteret i en pæn fremgang i bankens resultater. 

 

Nordjyske Bank har som en del af Ringkjøbing Landbobank i dag offentliggjort sit regnskab for 1. kvartal 2021. Regnskabet er positivt påvirket af et højt aktivitetsniveau blandt bankens nordjyske kunder. Det gælder særligt inden for køb og salg af ejendomme såsom sommerhuse, forældrekøbslejligheder og boliger i al almindelighed. 

 

Bankens basisindtjening lander for første gang nogensinde i et 1. kvartal på 600 millioner kroner, mens basisresultat før nedskrivninger på udlån stiger fra 343 millioner kroner i 1. kvartal 2020 til 397 millioner kroner i 1. kvartal 2021. Det svarer til en stigning på 15,7 procent. 

 

Det samlede basisresultat efter nedskrivninger stiger fra 268 til 368 millioner kroner, hvilket også kan henføres til et lavt niveau for nedskrivninger på 29 millioner kroner mod 75 millioner kroner i 1. kvartal 2020. Og netop nedskrivninger er et kapitel for sig i bankens kvartalsregnskab som følge af den globale coronaepidemi. De ledelsesmæssige skøn til tab og nedskrivninger er i 1. kvartal 2021 øget til i alt 590 millioner kroner mod 126 millioner kroner primo 2020. Det skyldes primært den fortsatte usikkerhed, som coronakrisen medfører, men som Nordjyske Bank endnu ikke er ramt væsentligt af. 

 

Den høje basisindtjening, et lavt omkostningsniveau og de begrænsede nedskriver giver et samlet resultat før skat på 354 millioner kroner:

 

– Der er virkelig grund til at være tilfreds med udviklingen i 1. kvartal. Vi er nu ca. 12 måneder inde i den værste sundhedskrise i mands minde, og trods nedlukning, restriktioner og en generel usikkerhed om fremtiden, så har de fleste både privatkunder og erhvervskunder en god og sund økonomi. Det har resultereret i et usædvanligt højt aktivitetsniveau i 1. kvartal 2021, og det afspejler sig direkte i bankens nøgletal, siger bankdirektør Claus Andersen. 

 

Han siger supplerende, at Nordjyske Bank har været begunstiget af en stor kundetilgang fra årets start. Det skyldes blandt andet, at bankens image fortsat står særdeles godt. Både Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank er placeret i top-3 i den toneangivende kundetilfredshedsanalyse for sektoren, der senest er lavet af Voxmeter i februar 2021. Her er Ringkjøbing Landbobank placeret på en samlet førsteplads, mens Nordjyske Bank tilsvarende opnår en tredjeplads.

 

Det høje aktivitetsniveau både blandt nye og eksisterende kunder har resulteret i en vækst i bankens udlån på tre procent. Boligpriserne i Nordjylland er ifølge Boligsiden.dk de seneste 12 måneder steget med 8,5 procent for villaer og rækkehuse, 3,8 procent for fritidsboliger og hele 10,6 procent for ejerlejligheder. Samtidig er der mange, der har tjent penge på aktiestigninger og generelt har en pæn opsparing som følge af de begrænsede forbrugsmuligheder under coronaepidemien. Det summer alt sammen op til, at 2021 trods den fortsatte sundhedskrise kan blive et godt år: 

 

– Den gode økonomi er af mange nordjyder blevet omsat til investeringer i energirenoveringer og andre boligrenoveringsprojekter. Derfor er der travlt inden for byggefaget, og der kan opstå flaskehalse og lange leveringstider. Det ændrer dog ikke ved, at vi forventer, at det høje aktivitetsniveau i 1. kvartal også fortsætter i næste, og det er positivt både for nordjydernes og bankens økonomi, slutter han. 

 

Banken fastholder derfor sine forventninger til basisresultat og resultat før skat for 2021 til henholdsvis intervallet 1.100 – 1.300 millioner kroner og til intervallet 1.000 – 1.300 millioner kroner. 

 

Nøgletal

Kaffebaren
Hvilshøj Auto
Baggesen