GF Forsikring
FOF Vendsyssel
Bondestuen
Kaffebaren

 

Artikelfoto: Arkivfoto fra tidligere generalforsamling i ØBI. Afgående kasserer Kasper Matthiasen i midten. Foto Tex

Øster Brønderslev Idrætsforening, (ØBI) oplyser på deres hjemmeside, at klubben pr 1 januar 2021, har ansat en ny kasserer, nemlig den 47 årige Charlotte Jensen fra Serritslev. Charlotte er til daglig også kasserer i Poulstrup Serritslev Idrætsforening, (PSI) og arbejder civilt som Økonomi Chef i ScanBelt i Hjørring. Men Charlotte er ikke helt ubekendt med livet i Ø. Brønderslev, da hun boede på Hvilshøjvej de første 20 år af sit liv.

Foto: Charlotte Jensen. Privatfoto

Charlotte vil til tider sidde i klubhuset og bogføre, således hun bliver bekendt med klubben og dens afdelinger og medlemmer. Charlotte overtager jobbet fra Kasper Matthiasen, der igennem de seneste år har styret klubben igennem en økonomisk hård tid. ØBI sender en stor tak til Kasper for den enorme indsats han har ydet for igen at få klubben på ret kurs.

Det er således en sund forening, med styr på økonomien, som Charlotte nu overtager kassererposten for. Charlotte indtræder ikke i hovedbestyrelsen, men vil udelukkende fungere som kasserer. Der er dermed en ledig plads i hovedbestyrelsen som skal besættes ved ØBI’s generalforsamling til foråret.

ØBI´s hovedbestyrelse opfordrer alle der kunne have interesse for foreningsarbejde til at kontakte ØBI’s hovedbestyrelse. Øvrige kontakt oplysninger kan findes her: https://www.oebi.dk/Kontakt

Bestyrelsen håber at medlemmerne tager godt imod Charlotte og sender et stort tak til Kasper for denne gang.

Kaffebaren
GF Forsikring
Springeren
Baggesen