Staudemarken
Vejgaard sten og krystaller
PrinterEksperten

Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen

 

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om 4 nye ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet.

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skulle behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: “Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab.” Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljen rammer yderligere udfoldet.

Fra den 14. februar til den 11. maj er der indkommet 6 ansøgninger til puljen, 4 af disse ansøgninger er på 20.000 kr. eller derunder og er derfor blevet behandlet administrativt.

 

Af de 4 ansøgninger har 3 fået positivt svar og fået en del af det ansøgte beløb bevilliget. De 3 ansøgninger, der har fået bevilliget midler er:

  • Idræt om dagen i Klokkerholm der har fået tilskud til indkøb af rekvisitter til de nye aktiviteter for områdets seniorer.
  • Kidz-STAR Floorball (Brønderslev Floorball Club) der har fået midler til en særlig indsats målrettet børnehavebørnene i Brønderslev.
  • FIT MOM/DAD der har fået midler til indkøb af rekvisitter i et samarbejde mellem en privat instruktør og Brønderslev Hallerne.

Den resterende ansøgning har modtaget et afslag. Af vedlagt bilag fremgår det til udvalgets orientering hvilke projekter, der har fået tilsagn og afslag.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte på i alt 65.700 kr., så den resterende pulje er på 184.300 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

Kilde: Brønderslev Kommune
Springeren
Bilhuset Biersted A/S