Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Bondestuen
Kaffebaren

Brønderslev Kommune støtter en række frivillige sociale indsatser  

I 2019 lancerede Brønderslev kommune en pulje til særlige sociale indsatser i frivillige foreninger. Formålet  med puljen, der ligger ud over de almindelige §18 indsatser er, at kommunen gerne vil understøtte  indsatser inden for området, som kommunen finder særligt vigtige, og som kommunen ikke nødvendigvis  selv er den bedste aktør til at løse. På den baggrund har Social- og Sundhedsudvalget på forhånd peget på  en række indsatsområder, som de frivillige foreninger kan søge indenfor; nemlig ensomhed, overvægt og ulighed i sundhed samt indsatser overfor misbrug.  

På den baggrund er der givet tilskud til fem forskellige projekter: Ung til Ung, to forskellige ansøgninger fra  Kirkens Korshær og to forskellige ansøgninger fra Agersted Friskole. 

Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Martin Bech (V) glæder sig over, at kommunen har kunnet  støtte projekterne og udtaler:  

“Vi skal være bevidste om, at kommunen ikke kan det hele, der ligger en naturlig begrænsning i at være en  offentlig myndighed, derfor er det glædeligt, at civilsamfundet træder til og vi sætter stor pris på deres arbejde” 

Puljen har som nævnt til formål at ramme en række indsatsområder og Martin Bech er glad for, at  kommunen nu kan gøre en stor indsats i forhold til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af sociale  fællesskaber – eksempelvis er Kirkens Korshær aktive omkring socialt udsatte og udvalget håber også, at  der her gøres en indsats overfor misbrug. Agersted Friskole gør en stor indsats for børn og unges sociale  fællesskaber i den østlige ende af kommunen og desuden kan kommunen nu gå med i det landsdækkende  projekt “Ung til Ung”, der er digitalt og har til formål at bekæmpe ensomhed og forebygge psykisk  sårbarhed hos unge – dette flugter desuden med kommunens nylige indtræden i den sociale platform Boblberg.  

Formanden har dog også et par enkelte hjertesuk: 

“Jeg glæder mig over, at vi nu sætter massivt ind mod ensomhed i alle aldersgrupper. Men puljen har også  andre formål, blandt andet indsatser mod overvægt og misbrug – her havde vi gerne set flere ansøgninger.  Desuden lægger vi meget vægt på, at foreningerne samarbejder med hinanden og det ser ikke helt ud til at  været gået klar igennem – det vil vi understrege mere kraftigt ved næste ansøgningsrunde”  

Slutteligt bemærker Martin Bech, “at udvalget glæder sig over, at vi for alvor har fået sat strøm til puljen,  der nu for alvor lader til at have pådraget sig de frivillige foreningers opmærksomhed” 

Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Martin Bech (V)
Kaffebaren
Suvo
Faarup skovhus
Bilhuset Biersted A/S