FOF Vendsyssel
Trine Visby
DN Isolering
Baggesen

UngeCentrets brug af Rusmiddelcentret i Brønderslev Kommune

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har et fællesmøde den 16. januar 2020, hvor UngeCentrets brug af Rusmiddelcentret er på dagsorden.

UngeCentret har foreslået en kapacitetsaftale på 300.000 kr. årligt, således at Rusmiddelcentret er garanteret denne indtægt.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tages stilling til, om der skal laves en kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har et fællesmøde den 16. januar 2020, hvor forbedring af Rusmiddelcentrets økonomi og UngeCentrets brug af Rusmiddelcentret er på dagsorden.

UngeCentret er meget interesseret i, at de unge misbrugere har et kvalificeret lokalt tilbud i Brønderslev Kommune, da alternativet er misbrugsbehandling i andre kommuner, og transport ofte vil blive en udfordring, hvis der ikke er lokale tilbud.

UngeCentret bruger i dag Rusmiddelcentret til ambulante forløb til alle de unge, der har brug for individuelle samtaler. I 2020 budgetterer UngeCentret med 800.000 kr. i alt til individuelle samtaler (incl. unge under 18 år). Afregningen til Rusmiddelcentret sker konkret i forhold til de borgere, der visiteres.

 

Som noget nyt vil UngeCentret gerne benytte følgende nye forløb på Rusmiddelcentret:

 

a) Terapeutiske forløb

Der ønskes en helhedsorienteret indsats med både ambulante samtaler og terapeutiske forløb til ca. 10 unge pr. kvartal. Der forudsættes et minimum på 5 timers terapiforløb på et kvartal til 800 kr. i timen – i alt 40.000 kr. pr. kvartal = 120.000 kr. årligt.

b) Pårørende-samtaler

Der ønskes forløb for 7 unge pr. kvartal. Der forventes 4 samtaler pr. forløb i gennemsnit på et kvartal. Timeprisen aftales til 614 kr. – i alt ca. 17.000 kr. pr. kvartal = 68.000 kr. årligt.

c) Ambulant rådgivning

Der ønskes øget åbningstid, og i den forbindelse forventer UngeCentret at købe ca. 30 timer mere pr. kvartal til de borgere, UngeCentret i forvejen henviser. Dette er 2½ time pr. uge = ca. 18.000 kr. pr. kvartal ved en timepris på 614 kr. = 72.000 kr. årligt. (UngeCentret bidrager med en medarbejder til øget åbningstid den ene gang om ugen. Den anden gang varetager Rusmiddelcentret selv den øgede åbningstid).

Ovenstående medfører en udgift på 75.000 kr. pr. kvartal = 300.000 kr. pr. år.

UngeCentret er indstillet på at lave en kapacitetsaftale på de nye forløb a), b) og c) i 2020, der sikrer Rusmiddelcentret en indtægt på i alt 300.000 kr. I september 2020 foreslås aftalen evalueret.

UngeCentret har brug for tilbud uden for den åbningstid Rusmiddelcentret har – fx aften og weekend – og der er behov for samtaler i borgernes hjem. Disse tilbud kan ikke ydes via Rusmiddelcentret, og UngeCentret køber derfor dette hos private leverandører.

Herudover køber UngeCentret døgnbehandling og afrusning f.eks. ved Springbrættet, Esbjerg og Behandlingscenter Vendsyssel, Nordjylland.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at der kan laves en kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret.

Bilag

Om UngeCenteret i Brønderslev 

Her kan du bl.a. finde råd, vejledning og støtte om

  • Uddannelse
  • Job
  • Ledighed
  • Misbrug
  • Handicap
  • Sygdom
  • Psykiske problemer
  • Familie

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 8.30 – 14.30
Torsdag kl. 8.30 – 16.30
Fredag kl. 8.30 – 13.00

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8.00 – 15.00
Torsdag kl. 8.00 – 17.00
Fredag kl. 8.00 – 14.00

Medarbejderne på UngeCenter Brønderslev har ingen fast telefontid, men vi er som udgangspunkt tilgængelige i løbet af hele arbejdsdagen.

Hvis vi ikke tager telefonen, kan du lægge en besked med navn og nummer, hvor efter vi bestræber os på at ringe tilbage senest på samme tidspunkt den efterfølgende hverdag.

Har du akut behov for at kontakte UngeCenter Brønderslev indenfor åbningstiden, kan du altid ringe på vores hovednummer 9945 4705

Kilde: Brønderslev Kommune
AKKC Mama Mia
Springeren
Poul Erik Bech – Sofiendalen
Birks Bikeshop