Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Vintertjenesten – Samarbejde på tværs af kommuner

 

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag d. 30. marts på et telefonmøde tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et samarbejde.

Frederikshavn og Hjørring Kommune har etableret et samarbejde om vintertjeneste som primært handler om hovedvagttjeneste og vidensdeling. I den forbindelse har Vej og Park i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn drøftet mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde på vintertjenesten.

Formålet med et eventuelt samarbejde er forbedret kvalitet i vintertjenesten, samt et optimeret driftsgrundlag og mulighed for økonomiske gevinster.

For at komme videre i processen, er det nødvendigt med en politisk stillingtagen til et sådan tværkommunalt samarbejde.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et oplæg for et tværkommunalt samarbejde omkring vintertjenesten.

Frederikshavn og Hjørring Kommune har etableret et samarbejde om vintertjeneste, som primært handler om hovedvagttjeneste og vidensdeling. Vej og Park i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn har drøftet mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde på vintertjenesten.

Formålet med et eventuelt samarbejde er forbedret kvalitet i vintertjenesten, samt et optimeret driftsgrundlag og mulighed for økonomiske gevinster. Efterfølgende er der angivet nogle mulige potentialer og forudsætninger ved et sådant samarbejde (ikke udtømmende), som kan komme i spil i de videre drøftelser.

 

Potentialer ved samarbejde på tværs

Forvaltningen har drøftet forskellige muligheder i forhold til formålet, og nedenstående er de umiddelbare lavt hængende frugter, der syntes at kunne give mening og muligheder i samarbejdet.

  • Fælles udbud – Dele redskabsbærere og saltspredere mv. på tværs af grænser. (mulighed for færre enheder)
  • Optimering af ruter på tværs
  • Større saltleverancer – billigere priser.
  • Fælles vintervagt

 

Forudsætninger for samarbejde på tværs

Der vil være en række forudsætninger for at samarbejde-/aftale kan indgås på området og nå målsætningerne som fremkommer i projektet.

  • Fælles udbud
  • Fælles indkøb
  • Omlægning af ruter -/grænser væk
  • Fælles vintervagt
  • Fælles ledelsesmæssig retning på tværs.

Desuden skal der foretages en vurdering af behovet for fælles vinterregulativ for veje der går på tværs af kommunegrænserne.

For at komme videre i processen med projektet er det nødvendigt med en politisk stillingtagen til et sådan tværkommunalt samarbejdet.

Fagforvaltningen vurderer, at der er udviklingsmuligheder i forhold til et sådant samarbejde, og det derfor giver god mening at forsætte arbejdet med at undersøge muligheder og beskrive et projekt, som kan sættes på den politiske dagsorden. Arbejdet vil kræve tid og ressourcer. Fagforvaltningen har derfor besluttet at sætte spørgsmålet om, hvorvidt man ønsker at et sådan tværkommunalt samarbejde på den politiske dagsorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger Fagforvaltningen for Teknik og Miljø til at igangsætte arbejde med at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde omkring vintertjenesten.

Kilde: Brønderslev Kommune

AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop