Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

I samarbejde med Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur indsendte Brønderslev Kommune i efteråret 2019 en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgningen blev sendt til ”Pulje til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept”.

Sammen har Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur udformet og indsendt en ansøgning med fokus på at skabe ramme og mulighed for, at borgere gennem målrettede tilbud styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er en opfølgning på/supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt. Dette er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med.

I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet skal desuden styrke kompetencerne i idrætsforeningerne, så det sikres, at de kan modtage, inkludere og fastholde borgerne.

Brønderslev Kommune er blevet tildelt 3.051.760 kr. til projektet – bl.a. til aflønning af en nyansat playmaker.

Den samlede målsætning i projektet er at udsluse omkring 1.000 borgere fra Sundhedscenter, Jobcenter eller UngeCenter samt at fastholde 250 af disse i foreningsidræt gennem den 3-årige projektperiode.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ansættelse af playmaker i UngeCenter/Jobcenter.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stækker sig over en treårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 3.051.760 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
Kilde: Brønderslev Kommune
Hotel Phønix
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop