K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Mortensens Mad
PrinterEksperten

Ønske om flytning af cykelsti mellem Ø. Brønderslev og Brønderslev

 

Teknik- og Miljøudvalget skal på et telefonmøde d. 30. marts tage stilling til om der kan opstå uhensigtsmæssige situationer mellem cyklister og biler på cykelstien.

 

Der foreligger en henvendelse fra Øster Brønderslev Borgerforening vedr. trafikafvikling ved det nye erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej i Brønderslev.

Borgerforeningen er bekymret for, at der kan opstå konfliktsituationer mellem biler, der skal ind og ud af erhvervsområdet, og cyklister på cykelsti beliggende mellem erhvervsområdet og Øster Brønderslevvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de godkendte trafikale løsninger for erhvervsområdet skal fastholdes.

Øster Brønderslev Borgerforening har fremsendt en henvendelse vedr. det nye erhvervsområde ved Øster Brønderslevvej i Brønderslev. Borgerforeningen er bekymret for, at der kan opstå uhensigtsmæssige situationer mellem cyklister på cykelstien på nordsiden af Øster Brønderslevvej og den trafik, der skal ind og ud af erhvervsområdet.

Gældende lokalplan fastlægger, at der kan etableres to indkørsler til erhvervsområdet fra Øster Brønderslevvej. Erhvervsområdet tilsluttes Øster Brønderslevvej ca. 160 m fra afkørslen til Hirtshalsmotorvejen. Tilslutningsanlægget udføres med separat svingbane og separat stiføring langs Øster Brønderslevvej. Mellem tilslutningsanlægget og rundkørslen etableres der en separat indkørsel til den østlige del af erhvervsområdet, og indkørslen udføres med separat højresvingsbane og separat stiføring langs Øster Brønderslevvej.

Mulighederne for at etablere en ny vejadgang fra rundkørslen ved E39 er vurderet, men Vejdirektoratet har givet et afslag.

I forbindelse med udarbejdelse og behandling af lokalplanerne for erhvervsområdet, blev der foretaget vurderinger af de trafikale forhold, og det vurderes, at den godkendte løsning ikke påvirker trafiksikkerheden i området i negativ retning.

Mødet i Færdselssikkerhedsrådet blev aflyst som følge af Corona-situationen. Fagforvaltningen indhenter politiets udtalelse til sagen. Denne forventes at foreligge til mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at de godkendte vejeadgange til erhvervsområdet ved Øster Brønderslevvej i Brønderslev fastholdes.

Bilag

Kilde: Brønderslev Kommune
Bosætning Jammerbugt
Springeren
Bilhuset Biersted A/S