Staudemarken
Mortensens Mad
Nordjysk ride- og Islænderudstyr
PrinterEksperten

Pædagogmedhjælper søges til børnehave

 

Den Grønne Giraf søger pædagogmedhjælper til børnehaven
Børnehuset Den Grønne Giraf søger en engageret pædagogmedhjælper fra den 12. oktober eller hurtigst muligt til børnehaven. Stillingen er en fast stilling på 30 timer pr. uge.

Den Grønne Giraf er en integreret institution med børn i alderen 0 år til 6 år, fordelt på en vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper. Vuggestuen er normeret til 17 børn, børnehavedelen er normeret til 65 børn.
Den Grønne Giraf er beliggende på Margrethelund 4 i Dronninglund. Vi er beliggende tæt på skov, strand og har adgang til naturlegeplads i nærmiljøet.
Vi vægter børnenes sproglige, sociale og motoriske udvikling samt udelivet, vi har en dejlig legeplads med plads til udfoldelse. Vi er et hus, der er i en rivende udvikling.
Vi lægger stor vægt på at se muligheder frem for begrænsninger.
Vi arbejder med systemteorien, Brønderslev kommunes Børnesyn, den anerkendende tilgang, ICDP samt den styrkede pædagogiske læreplan. Desuden er vi en aktiv del af ”udvikling i fællesskaber”.
I Den Grønne Giraf skal hverdagen være præget af glæde, anerkendelse og dannelse og omsorg, udvikling og læring for både børn og voksne. Du kan læse meget mere om os på www.dengronnegiraf.dk

Vi forventer, at du:

 1. Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 2. Er god til at samarbejde
 3. Kan indgå i et tæt og reflekterende samarbejde med dine kolleger
 4. Har en positiv og anerkendende tilgang til både børn, forældre og personale
 5. Prioriterer legen højt
 6. Er til fysiske aktiviteter og udeliv samt ture ud af huset
 7. Ser forældrene som værdifulde medspillere
 8. Har et godt humør og er fleksibel
 9. Kendskab til aldersgruppen
 10. Kan arbejde udfra systemteorien

Vi kan tilbyde:

 1. Et hus med en god atmosfære og arbejdsglæde
 2. Et hus med gode udviklingsmuligheder
 3. En personalegruppe, der er åben over for ny viden og ideer
 4. Et hus, der vægter faglighed og kommunikation højt
 5. En engageret personalegruppe, der brænder for Børnehuset Den Grønne Giraf
 6. Et spændende job med mulighed for faglige udfordringer
 7. En personalegruppe med gode kolleger
 8. Et hus, der vægter trivsel og humor

Ansøgningsfrist den 20. 9. 2020. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Vær opmærksom på at der kun kan søges over Emply.

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til ledere af medarbejdere, er:

 • At du har fokus på kerneopgaven og optimerer de tværfaglige rammer
 • At du arbejder for I har en høj faglighed samt et godt samarbejde med vores samarbejdspartnere
 • At du er ansvarlig for et arbejdsmiljø, der er præget af trivsel, anerkendelse og respekt og tillid
 • At du ser dig selv som en del af ledelsesfællesskabet

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en leder af medarbejdere i vores forventningsmodel.

Stillingsbetegnelse:
Pædagogmedhjælper til børnehave

Ansøgningsfrist:
20-09-2020

Afdeling:
Den grønne giraf

Kontaktperson:
Elsebeth Kaasing

Jobkategori:
Pædagogisk arbejde

Ansættelsessamtale forventes afholdt:
uge 39/40

Startdato forventes:
12. oktober

Ugentlig arbejdstid:
30 timer

Send ansøgning

Kilde: Brønderslev Kommune

AKKC
Guldsmed Hansen
Hvilshøj Auto
Baggesen