K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
Vejgaard sten og krystaller
PrinterEksperten

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status på arbejdet med aktivitetsklippekortet.

 

Den 16. november 2018 blev der afholdt fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet, hvor et af temaerne handlede om, hvordan ensomhed blandt kommunens hjemmeboende ældre kunne forebygges og afhjælpes via klippekortsordningen.

Den efterfølgende drøftelse tog derfor udgangspunkt i, hvordan midlerne til klippekortsordningen fremadrettet kunne fordeles, så så mange som muligt blev tilgodeset.

Den 6. februar godkendte Ældreomsorgsudvalget det fremlagte forslag til omfordeling af klippekortsmidlerne, således at der fremadrettet blev afsat 340.000 kr. til hjælp og ledsagelse af hjemmeboende ældre til aktiviteter – det såkaldte aktivitetsklippekort.

Status

Der er endnu ikke skrevet borgere op til aktivitetsklippekortet.

Tilbagemeldinger fra både Frit valg og Visitationen lyder, at det er svært at finde borgere til aktivitetsklippekortet, og Blæksprutten oplever, at borgerne enten er for ”gode” – og derfor ikke føler et behov – eller de er for ”dårlige” til at deltage i aktiviteter.

Visitationen har undersøgt, om der er allerede kendte borgere, der kunne have gavn af aktivitetsklippekortet, og der har været igangsat et samarbejde mellem Visitationen og Frit valg for at finde kandidater, men de potentielle kandidater har fået det ”almindelige” klippekort.

Årsagen til at det er svært at finde borgere til aktivitetsklippekortet kan være, at det ikke er konkret nok for medarbejderne, dels fordi det er svært at få overblik over paletten af aktiviteter i Brønderslev Kommune, og dels fordi det kan være svært at spotte ensomme ældre.

Hvad gør vi nu?

Med afsæt i ovenstående, arbejdes der fortsat med at være afsøgende i forhold til, hvad vi kan gøre for at spotte ældre i målgruppen. Overordnet kan det også være givtigt at arbejde mere med begrebet ”ensomhed”, så der både er fokus på dem, der allerede er ensomme, men også at forebygge hos de borgere, der kunne blive det på sigt.

Samtidig har man i Frit valg øget fokus på aktivitetsklippekortet og på at gøre opgaven mere konkret. Der arbejdes således på at skabe overblik og kendskab til aktiviteterne for målgruppen, blandt andet ved at lederen for aktivitetsområdet fortæller om aktiviteterne i kommunen på gruppemøderne i Frit valg, så kendskabet udbredes, og arbejdet således bedre kan målrettes. Derudover arbejdes der med at afprøve deltagelse i enkeltstående eller sæsonprægede aktiviteter, fx julefrokost, mortensand og suppeaftener, for at afdække om dette skal være en del af ydelsen.

Når der er skabt et overblik over tilbudsviften i kommunen, udvælges et lokalområde, hvor der arbejdes intensivt med at ledsage borgere i målgruppen til enkeltstående arrangementer, fx ”spis sammen”. Dette for at få ældre aktiveret udenfor hjemmet, og ligeledes for at skabe et erfaringsgrundlag med sådanne tiltag blandt medarbejderne.

Kilde: Brønderslev Kommune

Springeren