Status på danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag ‘Danskernes rygevaner – årsrapport 2018’, der beskriver emnerne tobaksrygning, rygestopønske, rygestopadfærd, brug af hjælpemidler ved rygestop, rygning indendørs, brug af e-cigaretter samt røgfri tobak og nikotinafhængighed.

Rapporten Danskernes rygevaner – årsrapport 2018 giver en status på danskernes rygevaner, og viser blandt andet, at mere end hver femte dansker ryger dagligt eller lejlighedsvist, og at de starter tidligt. Blandt dem, der ryger eller tidligere har røget, svarer 43 %, at de startede med at ryge, da de var mellem 14 og 16 år.

Den største andel personer, der ryger enten dagligt eller lejlighedsvist, findes i aldersgruppen med 15-29 årige (15 % ryger dagligt, 14 % ryger lejlighedsvist), mens den største andel, der ryger dagligt findes blandt de 30-59 årige (20 % ryger dagligt, 5 % ryger lejlighedsvist).

Desuden oplever 73 % af dem, der ryger tobak, bruger e-cigaretter og/eller bruger røgfri tobak, at være nikotinafhængige.

”Vi har lavet denne årsrapport, fordi vi ønsker at give flere mulighed for at dykke ned i tallene bag Danskernes Rygevaner. Tidligere har vi lagt tabeller ud, som var vanskelige at læse og analysere ud fra. Målet med rapporten har derfor været at gøre undersøgelsens resultater mere tilgængelige”, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet og tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen ”Danskernes Rygevaner 2018”, der er finansieret af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Rapporten er en del af den løbende monitorering af danskernes rygevaner, og kan bruges som opslagsværk bl.a. i forbindelse med forebyggelsesindsatser.

Nye tal fra Danskernes Rygevaner 2019 offentliggøres i januar 2020.

Læs Danskernes rygevaner – årsrapport 2018

Kilde: Sundhedsstyrelsen

AKKC
Jysk tagrende rens
Baggesen