Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Mange unge får smagsprøve på videregående uddannelser i Nordjylland

Igen i år kan de unge benytte sig af Studiepraktik og blive klogere på deres fremtid. Studiepraktik er et tilbud til de unge, som går med tanker om at søge ind på en videregående uddannelse og ønsker at prøve en uddannelse på egen krop. I Nordjylland har 2.441 takket ja til et besøg på enten AAU, UCN, MARTEC eller EA Dania.

Studiepraktik foregår i hele landet 23.-25. oktober og giver afgangselever på de gymnasiale uddannelser og unge, der holder fri-år, en unik mulighed for i 2-3 dage at teste en videregående uddannelse. I løbet af praktikken kan de opleve uddannelsesstedet, møde vejledere, studerende og undervisere.

Årets deltagerantal i Nordjylland er stort set på højde med sidste år, der bød på en markant fremgang i forhold til 2016. På Studievalg Danmarks center i Nordjylland glæder man sig over, at så mange unge mennesker vælger at benytte sig af det særlige tilbud.

– Mange unge er stadig i tvivl den dag, de søger ind på en videregående uddannelse. Hos Studievalg oplever vi, at Studiepraktik har en afmystificerende effekt, og at de unge bliver mere afklarede. Det kan betyde, at de enten bliver bekræftet i, at det er den rigtige uddannelse, de har været i Studiepraktik på, eller at de skal vælge en ny retning, forklarer Majbritt Kortegaard, studie- og karrierevejleder, Studievalg Danmark, Center Nordjylland.

Flest besøgende får Aalborg Universitet med 1908 studiepraktikanter i Aalborg, Professionshøjskolen UCN får besøg af 457 i Aalborg, Hjørring og Thisted, EA Dania i Hobro modtager 45, mens MARTEC i Frederikshavn kan byde velkommen til 31.

Mange kommer til Nordjylland udefra

Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland er meget populære både hos regionens egne unge og hos besøgende udefra. Ud af de knap 2.450 studiepraktikanter kommer næsten halvdelen fra andre regioner end den nordjyske.

– I Nordjylland har vi brug for de unges viden og kompetencer. Derfor er det positivt, at de unge er så interesserede i at samle viden og erfaring om det, der kræves for at tage en videregående uddannelse, siger Ole Stavad, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Nordjylland.

Det er især Aalborg, der trækker mange unge til fra andre regioner. Ud over selve praktikken kan de komme på byvandring og f.eks. komme inden for hos nogle nuværende studerende og se, hvordan man kan bo i Nordjyllands største by.

Region Nordjylland støtter i år Studiepraktik med 350.000 kr., som går til bl.a. markedsføring og bustransport. Markedsføringen er primært foregået via de digitale medier for at fange de unges opmærksomhed, og det ser ud til at budskabet, om at afprøve deres kommende videregående uddannelse, har ramt plet. Således er kampagnen blevet kommenteret, liket og delt utallige gange, hvilket bekræfter, at de digitale platforme er et godt middel til at nå de unge.

Ligeledes har kampagnen haft et skærpet fokus på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Her er der tale om de såkaldte STEM uddannelser, som erhvervslivet også efterspørger. STEM er en forkortelse for science, technology, engineering og mathematics.

Aalborg Kommune støtter i år Studiepraktik med betaling for overnatning for ca. 400 AAU-praktikanter og 70 praktikanter fra UCN.

 

Yderligere informationer:

Fakta om studiepraktik i Nordjylland

 

Det samlede antal studiepraktikanter på landsplan er i år 11.391 (11.636 i 2018).

 

2.441 skal i Studiepraktik i Nordjylland, hvilket er lidt færre end sidste år (2.533 i 2018).

 

Fordeling af studiepraktikanter i Nordjylland:

– AAU: 1.908 (Aalborg)

– UCN: 457 (Aalborg, Hjørring og Thisted)

– EA Dania: 45 (Hobro)

– MARTEC: 31 (Frederikshavn)

 

Af det samlede antal studiepraktikanter på de nordjyske uddannelsesinstitutioner, kommer 1.155 fra Nordjylland.

 

Der er 509 nordjyder, der skal i Studiepraktik uden for regionen sammenlignet med 551 i 2018.

 

Nordjyderne er fortsat dem, der i højest omfang benytter sig af Studiepraktik, når man sammenligner med regionens befolkningstal.

 

Læs mere om Studiepraktik på www.studiepraktik.nu

 

Praktisk information om Studiepraktik på de forskellige institutioner

 

Byvandring:

I samarbejde med Aalborg Kommune og Study Aalborg arrangeres der onsdag eftermiddag byvandring med guide. På turen vil ældre studerende vise en masse spændende steder frem, som er gode at kende til som studerende. Blandt andet lægger de vejen forbi Studenterhuset, Skråen, Musikhuset og ikke mindst et af byens kollegier, hvor du kan opleve hvordan din kommende Studiebolig kan se ud. Der er start fra Kedelhallen i Nordkraft fra kl. 15.30 og løbende ca. to timer frem.

Aalborg Universitet:

På Aalborg Universitet er der lavet særskilte programmer for mere end 60 bacheloruddannelser, hvor praktikanterne oplever en god blanding af de forskellige undervisningsformer og projektarbejdet. Der er program fra kl. 10-15 alle tre dage: www.studiepraktik.aau.dk/studiepraktik-aalborg/programmer

Udover at møde praktikanterne i forbindelse med de faglige programmer, er der også gode billed- og interviewmuligheder onsdag morgen, hvor mere end 400 praktikanter fra store dele af Jylland ankommer i chartrede busser på campus. De forventes at ankomme ca. kl. 9 i Aalborg Øst (Fredrik Bajers Vej 7H) og ca. 9.45 ved Musikkens Hus.

Kontakt: Jacques Kloster, studiepraktikkoordinator og projektleder, tlf. 99 40 96 52, jakl@adm.aau.dk og Morten Johansen, studiepraktikkoordinator, tlf. 99 40 91 82, mortenjo@id.aau.dk

Professionshøjskolen UCN

På UCN er der tilrettelagt Studiepraktik-programmer på en lang række uddannelser inden for sundhed, business, pædagogik og teknologi – i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi prioriterer at give de unge mennesker et indblik i, hvad deres uddannelse kan føre til – og derfor skal praktikanterne på flere af uddannelserne på besøg på f.eks. et sygehus, en tegnestue eller en folkeskole. Derudover vil der også være oplæg fra dimittender fra uddannelserne.

På f.eks. vores sundhedsuddannelser er der også hands-on-øvelser i de moderne færdighedslaboratorier. Se programmer for uddannelserne: www.ucn.dk/uddannelser/studievejledning/studiepraktik

Kontakt: Silas Mühlbach, kommunikationskonsulent, tlf. 72 69 09 14, sfm@ucn.dk og Juliet Pierce Butler, studiepraktikkoordinator, tlf. 72 69 13 32, jpb@ucn.dk

MARTEC:

På MARTEC har vi arrangeret tre spændende dage, hvor praktikanten med hands-on øvelser oplever livet som studerende på maskinmesteruddannelsen. I dagene vil praktikanterne stifte bekendtskab med robotteknologi og automation, være med i vores maskinrumssimulator mv.

Der bliver herudover rig mulighed for at få beskidte hænder, når praktikanterne kommer med en tur på Værkstedsskolen. Endelig krydrer vi dagene med skibsbesøg og virksomhedsbesøg, inden vi slutter hele forløbet af med en actionfyldt dag på vores havneanlæg. Her kan du prøve kræfter med overlevelsesdragter og evt. en tur i vandet for de modige.

Kontakt: René Ribberholt Kæseler, kommunikationsmedarbejder, tlf. 30 12 33 58, rek@martec.dk

EA Dania:

Vi har planlagt et spændende og afvekslende program for vores gæster i studiepraktik i dagene 23. og 24. oktober. Udover information om studiet af både undervisere og nuværende studerende, vil der blandt andet være besøg hos brancherelevante virksomheder ligesom der vil være forskellige oplæg på akademiet, om de forskellige karrieremuligheder, som studieretningen åbner op for. Der vil også være mulighed for at deltage i undervisningen, hvor der blandt andet arbejdes med et virtuelt finansielt spil.

Kontakt: Jan Wolf Rasmussen, praktikkoordinator tlf. 72 29 14 45, jwr@eadania.dk og Susanne Munkholm, studiesekretær, tlf. 72 29 14 44, mu@eadania.dk

 

Kilde: Region Nordjylland

AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop