Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

I går mødtes Ulla Astman med de borgmestre som er påvirkede af regionens beslutning om at lukke lægevagtskonsultationerne

Regionsrådsformand Ulla Astman fortæller her om deres konstruktive møde:

Jeg har netop holdt møde med borgmestrene Mogens Gade, Birgit S. Hansen og Per Bech Laursen fra de tre kommuner, hvor lægevagtskonsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø ophører som konsekvens af den nye aftale for lægevagten.

Vi havde et konstruktivt møde om mulige alternativer for nedlukningen af konsultationsstederne. Vi har nu en dialog om, hvordan borgerne i de berørte kommuner kan kompenseres for den oplevede serviceforringelse, som den nye lægevagtsaftale medfører for nogle borgere.

Jeg kan sagtens forstå, at borgerne i de berørte områder har stillet sig kritiske overfor den nye aftale, for tryghed og lige adgang til sundhedsvæsenet er vigtigt – og det er det også for Regionsrådet, hvor et flertal har stemt for aftalen.

Beslutningen om at nedlægge konsultationsstederne har været en lang og kompliceret proces. Det har fra start stået klart, at PLO (Praktiserende Lægers Organisation) ikke kunne leve op til den nuværende lægevagtsaftale, fordi de mangler læger til at tage vagterne. Derfor så vi også konsekvensen af dette for et par år siden, hvor PLO på egen hånd nedlagde lægevagtskonsultationsstedet i Brønderslev.

I forbindelse med aftalen om fremtidens lægevagt har PLO arbejdet for, at der skulle være konsultationssteder i Aalborg, Hjørring og Thisted. Men i forhandlingerne om den nye aftale fik regionen kæmpet ind, at Frederikshavn og Hobro stadig har konsultationssteder, fordi der kommer rigtig mange borgere der.

For os i regionen har det også været vigtigt, at der stadig vil være en kørende lægevagt, som har mulighed for at tage på sygebesøg i borgerens eget hjem over alt i regionen.

Selv om der ophører med at være konsultationssteder tre steder i regionen, så er der samlet set tale om en robust aftale, der sikrer en god faglig sammenhæng – en aftale som lægerne også står fuldt på mål for, fordi den sikrer den rette hjælp.

I dag har borgerne fra Sydthy omkring 40 km til nærmeste lægevagtskonsultationssted, som for dem er i Thisted. Den samme afstand på omkring 40 km får borgerne fra Skagen, Brovst og Farsø i fremtiden. Det betyder altså en serviceforringelse for borgerne, selvom de fremtidige vagtsteder bliver styrket med kompetencer fra akutafdelinger.

Regionens Akut- og Praksisudvalg vil på et møde den 24. februar arbejde videre med de kompenserende tiltag, ligesom region og kommuner i fællesskab på administrativt niveau vil undersøge mulighederne for kompenserende tiltag som følge af nedlukning af lægevagts-konsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø.

 

Kilde: Region Nordjylland

AKKC
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop