Bøgsted A/S
K.E.C. Jammerbugt kulturcenter
PrinterEksperten
Bjælkehytten

Sæt regler op for skærm- og legetid, så iPad’en ikke overtager fritiden, anbefaler familieekspert. Ud over at det er vigtigt at lege for at bruge kroppen, lære sproget og øve sig i at være sammen med andre, er det afgørende for at klare sig senere i livet. “Når børn leger, lærer de, og de bliver også fantasifulde og idérige voksne,” forklarer specialister i legepladser

Efter sommerferien drømmer du måske om at flette lidt mere af feriens nærvær ind i dagligdagen. Men hverdagen rammer hårdt, og førend du ved af det, bruger børnene igen for meget tid med en skærm og for lidt tid med deres fantasi. Det er nemt at falde i iPad-fælden, men vær bevidst om at komme ud af den igen, for den har konsekvenser.

“Danske familier har travle hverdage, og jeg forstår udmærket behovet for at koble hjernen fra for en stund. Som med så meget andet handler det i bund og grund om at finde en god balance. Men vi kommer ikke udenom, at børn udvikler sig, når de bruger deres fantasi. Det er helt afgørende for dem og bliver formentlig ikke mindre vigtigt på et nyt arbejdsmarked. Her er kreativitet netop et område, hvor vi vil være foran robotterne,” mener Carsten Jørgensen, der leder og ejer CADO.

Det er netop rammerne for den gode leg og den umættelige fantasi, som inspirerer CADO til at designe og opsætte legepladser i hele landet. Dem kan man med fordel besøge for at være helt sikre på, at børnene slipper iPad’en.

“De færreste voksne kan matche et barns fantasi, men de legepladser, vi udvikler i CADO, giver fantasien de bedste forudsætninger og muligheder for at udfolde sig. Vores legepladser har blandt andet farver, temaer og materialer, der fremmer børnenes egen opfindsomhed, hvor de let kan leve sig ind i deres egen verden,” siger han.

Familieekspert: Det får konsekvenser, hvis den frie leg forsvinder

Det er ikke kun børnene men også forældrene, der kan have svært ved at lægge skærmene til side, når arbejdsdagen er slut, eller weekenden er begyndt. Derfor anbefaler familieekspert Charlotte Højlund faste regler, så alle ved, at én times skærmtid efterfølges af én times leg – og meget gerne ude i den friske luft.

“Forældre vil muligvis opleve brok, når børnene skal lægge deres tablet væk, men når de er udenfor, bliver de let opslugt af legen. Luk dem ud på havetrampolinen, eller tag dem med på en god legeplads, hvor de også møder andre, de kan lege med,” foreslår hun.

Charlotte Højlund mener, at der skal være plads til skærmtid i familierne, men man skal være opmærksom på, at det er en tidsrøver, og før man har set sig om, har iPad’en slugt flere timer af en dag. Og det kan have konsekvenser, hvis det betyder, at den frie leg udebliver.

“Når man kigger på en skærm, får man underholdningen serveret, og derfor får man ikke brugt sin fantasi- og forestillingsverden. Man får heller ikke brugt sin krop, og der er enorm forskel på den træthed, man føler efter timers fysisk udfoldelse og timer foran en skærm. Fysisk aktivitet får børnene til at sove godt, fordi det giver ro og velvære,” forklarer familieeksperten.

Gode råd til at finde balance mellem skærmtid og leg

1) Hav klare rammer for, hvornår – og hvor meget – man må bruge sin iPad 2) Gentag reglerne, når iPad-tiden starter: “Husk, det er én time, og så skal vi lege”

3) Tal legen op, så børnene tænker, at det er noget sjovt, der skal ske bagefter4) Stil gerne en alarm hos dem, så det ikke er dig, der “ødelægger” spillet eller filmen5) Lad børnene finde på en leg, eller tag dem med på en legeplads, så de får erstattet skærmtrangen med fantasifuld leg. Her er det vigtigt, at du ikke selv bliver fristet til at hive telefonen frem.

 

Kilde: Cado

Brovst Malerfirma
Guld & Rod
Pj Industries
Guldsmed Hansen