GF Forsikring
Nordjyske Bank
Bondestuen
Kaffebaren

Venstre ønsker større åbenhed i Region Nordjylland

 

Venstre i regionsrådet ønsker, at centrale beslutninger i regionen, og dermed centrale beslutninger for en stor del af nordjyderne, tages med større åbenhed og borgerinddragelse. I første omgang ønsker Venstre at der arrangeres borgermøder om regionens budget for 2022.

 

“Budgettet er jo der, hvor vi prioriterer regionens midler, og udstikker retningen for det nordjyske sundhedsvæsen for det kommende år, det er en af de helt centrale politiske beslutninger, vi tager i løbet af året. Derfor er det jo også helt oplagt, at borgene, for hvem regionen eksisterer, får mulighed for at komme mere til orde i forbindelse med den beslutning” oplyser Gruppeformand Martin Bech.

 

Men også på andre områder ser Venstre gerne, at borgerne inddrages mere i de politiske beslutninger, det kunne eksempelvis være i forbindelse med beslutninger om struktur og lægevagter. Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget og bud på en kommende regionsrådsformand, Mads Duedahl udtaler: “Der er mange ting, man kan være uenige om, men man burde ikke kunne være uenige om, hvorvidt borgerne skal høres først. Derfor går Venstre til valg på, at borgerne bliver hørt, i alle større sager – inden vi træffer beslutninger”.

 

Martin Bech peger desuden på, at mange borgeres nye digitale vaner kan være en fordel i forbindelse med mere borgerinddragelse. “I løbet af det seneste års tid er vi jo alle blevet meget mere vante til at benytte os af virtuelle løsninger og dermed kan man sagtens forestille sig, at vi i langt højere grad kan benytte os af digitale borgermøder, der jo både vil være mindre ressourcekrævende og mere tilgængelige for mange borgere, der således ikke skal transportere sig langt, for at give deres besyv med” udtaler gruppeformanden.

 

Venstre vil nu prøve at skabe flertal for, at der afholdes et eller flere borgermøder i forbindelse med regionens budgetlægning for 2022.

Kaffebaren
GF Forsikring
Springeren
Bilhuset Biersted A/S