Art By Me
FOF Vendsyssel
DN Isolering
Baggesen

Optimeret udbringning af varer og vareflowet til dagligvarebutikkerne i forbindelse med Corona

 

Miljøministeriet og Transportministeriet har henvendt sig til alle kommuner med en opfordring til at optimere udbringning af varer og vareflowet til dagligvarebutikkerne som følge af Corona virus.

Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der administrativt kan gives dispensationer, hvis dette bliver nødvendigt som følge af Corona virus for at sikre, at udbringning af varer kan ske så uhindret som muligt.

Miljølovgivningen og færdselsloven kan i visse tilfælde udgøre en hindring for en hurtig og fleksibel varelevering. Miljø- og Fødevareministeriet og Transport- og Boligministeriet opfordrer kommunerne til at sikre en uhindret varelevering og vareflow, f.eks. ved at dispensere i en tidsbegrænset periode. Kommunerne bedes forholde sig til følgende forhold:

1. Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

 

I Brønderslev Kommune er der ingen miljøzoner, og der vil derfor ikke være behov for at dispensere.

2. Tidsbegrænset varelevering til dagligvarebutikker

 

Det følger af nogle lokalplaner for butikker, der er etableret tæt på boliger, at der kan være tidsbegrænsning for varelevering.

3. Kommunalt etablerede indskrænkninger af vejenes udnyttelse i medfør af færdselslovens § 92.

 

Brønderslev Kommune har ingen indskrænkninger af vejens udnyttelse, i medfør af færdselslovens § 92, og dermed ingen hindring for en fleksibel varelevering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der administrativt kan dispenseres i forhold til at sikre en så optimal varelevering og vareflow til dagligvarebutikker, såfremt der bliver behov for det. Dette for at sikre, at der kan reageres hurtigt på eventuelle konkrete henvendelser fra dagligvarebutikker vedr. varelevering.

 

Kilde: Brønderslev Kommune

Hotel Phønix
GF Forsikring
Jysk tagrende rens
Birks Bikeshop